Sanok, Polska

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Mechanika i budowa maszyn

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Mechanika i budowa maszyn
Pielęgniarstwo
Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Ekonomia społeczna
Ekonomika gospodarstwa rolnego
Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych
Menedżer HR
Oligofrenopedagogika
Przygotowanie Pedagogiczne
Rolnictwo
Rolnictwo dla Absolwentów Studiów Nierolniczych
Zarządzanie jakością TQM
Strona www uczelni:
up-sanok.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności