Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Tarnobrzeg, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia menedżerska
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Pielęgniarstwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej
Animacja społeczno-kulturowa
Asystentura rodziny
Bezpieczeństwo informacji
Bezpieczeństwo publiczne
Biblioterapia
Diagnoza dziecka i jego rodziny
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Logopedia
Mediacje i negocjacje
Nauczyciel domowy
Organizacja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Praca z osobami starszymi
Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
Praca z rodziną z problemami przemocy
Psychoonkologia
Resocjalizacja
Studia kwalifikacyjne z pedagogiki
System bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej
Terapia pedagogiczna
Terapia zajęciowa
Wczesne wspomaganie rozwoju
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie przyszłością
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Strona www uczelni: www.pwsz.tarnobrzeg.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności