Łomża, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Dietetyka
Filologia
Kosmetologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Informatyka
Technologia żywności i żywienie człowieka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Informatyka
Pielęgniarstwo
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Bibliotekoznawstwo
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu
Informatyka dla nauczycieli
Informatyka stosowana
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Mediacje i negocjacje
Menedżer jakości
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie oświatą
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Rachunkowość i finanse
Socjoterapia
Surdopedagogika
Terapia Pedagogiczna
Transport drogowy
Wycena nieruchomości
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki i Nauk o Żywności
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Strona www uczelni:
www.pwsip.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności