Prezentacja uczelni
Gdynia, Polska

Akademia Morska w Gdyni

Typ uczelni: morskie
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Innowacyjna Gospodarka
Ekonomia Menadżerska
Informatyka gospodarcza
Systemy Transportowe i Logistyczne
Turystyka i Hotelarstwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i Telekomunikacja
Systemy i Sieci Teleinformatyczne
Elektrotechnika
Elektroautomatyka Okrętowa
Komputerowe Systemy Sterowania
Mechanika i Budowa Maszyn
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Inżynieria Produkcji
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Nawigacja
Transport Morski
Towaroznawstwo
Menedżer produktu
Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
Usługi żywieniowe i dietetyka
Transport
Transport i Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i Telekomunikacja
Elektronika i Automatyka Morska - specjalność lądowa
Elektronika Morska
Elektronika Morska - specjalność lądowa
Systemy Elektroniczne, Optoelektroniczne i Mikrofalowe - specjalność lądowa
Systemy i Sieci Teleinformatyczne - specjalność lądowa
Elektrotechnika
Elektroautomatyka Okrętowa
Komputerowe Systemy Sterowania
Innowacyjna Gospodarka
Biznes Elektroniczny
Menedżer Innowacji w Usługach
Rachunkowość i Finanse
Transport i logistyka w gospodarce globalnej
Mechanika i Budowa Maszyn
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Nawigacja
Technologie Offshorowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
Żegluga Arktyczna
Technologie kosmiczne i satelitarne
Morskie Systemy Kosmiczne i Satelitarne
Towaroznawstwo
Gospodarka Bezodpadowa
Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
Żywienie i dietetyka
Transport
Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne

Studia doktoranckiewięcej »
Elektronika
Elektrotechnika
Towaroznawstwo

dr hab.więcej »
Elektrotechnika
Towaroznawstwo
Transport

Studia podyplomowewięcej »
Logistyka i Transport Międzynarodowy
Rzeczoznawstwo i kontrola jakości
Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Morska Lokalna Akademia Cisco
Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni
Studium Doskonalenia Kadr (SDK)
Studium GMDSS
Szkolenia PLC, panele operatorskie

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chór
Koło Naukowe Nawigator
Naukowe Koła Finansów "Hossa"
Naukowe Koło "Grupa Młodych Menedżerów"
Naukowe Koło "Morski Klub Łączności SZKUNER"
Naukowe Koło "NAUTICA"
Naukowe Koło "SEANOVATION"
Naukowe Koło "SEAWAYS"
Naukowe Koło "Watchers"
Naukowe Koło Akademicki Klub Żeglarski
Naukowe Koło Badań Podwodnych "Sea Quest"
Naukowe Koło Filmowo-Fotograficzne
Naukowe Koło Innowacyjnych Systemów Elektronicznych
Naukowe Koło Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych
Naukowe Koło Kajakowe "Canoe"
Naukowe Koło LoGIStic
Naukowe Koło Optymalizacji Technologii Przemysłowych „KAIZEN”
Naukowe Koło Podróżnicze "Adventure Team"
Naukowe Koło Programowalnych Układów Sterowania
Naukowe Koło Robotyków "Robotica"
Naukowe Koło Społecznej Odpowiedzialności Organizacji
Naukowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Naukowe Koło Stowarzyszenia Użytkowników Pojazdów Elektrycznych "EVPL"
Naukowe Koło Towaroznawstwa "CARGO"
Naukowe Koło Transportu i Logistyki "TRANSLOG"
Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa
Naukowe Morskie Koło Chemiczne
Naukowo Koło E-biznesu
Parlament Studentów AMG

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Elektryczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Nawigacyjny
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Akademia_Morska_w_Gdyni.jpg

O UCZELNI

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Bogatą historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę "Lwów", podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony "Lwów" został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec "Dar Pomorza". W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno - Gospodarczy.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec "Dar Młodzieży", a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo - szkoleniowy "Horyzont II".

Budynek_AMG.jpg

Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo - dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, w 34 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

W Akademii Morskiej w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Akademii Morskiej w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca "Dar Młodzieży" i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego "Horyzont II". Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.

Akademia Morska w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.

ZOSTAŃ STUDENTEM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Na pewno chcesz zdobyć najbardziej poszukiwany i opłacalny zawód. Marzy Ci się zostanie specjalistą w jakiejś dziedzinie, praca na wysokim stanowisku lub prowadzenie własnej firmy. Warto dążyć do urzeczywistnienia tych marzeń. I dlatego warto podjąć naukę w Akademii Morskiej w Gdyni, która w swej ofercie ma prawie 50 specjalności realizowanych na czterech różnych wydziałach.

Nasza oferta jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich jak i lądowych. W naszej ofercie znajdziesz:

  • studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
  • studia doktoranckie,
  • studia podyplomowe,
  • kursy i szkolenia.

Akademia Morska w Gdyni stwarza możliwości niezbędne do prawidłowego studiowania i oferuje swoim studentom dobre warunki socjalno-bytowe i kulturalno-rekreacyjne. Informacje na ten temat znajdziesz w dziale Dydaktyka

ŻYCIE STUDENCKIE

Studenckie Domy Marynarza

www.akademiki.am.gdynia.pl

Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano 650 miejsc w Studenckich Domach Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. Domy studenckie położone przy
ul. Beniowskiego znajdują się w pobliżu kompleksu głównych zabudowań Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nich studenci mają bardzo blisko na Uczelnię, a z okien swoich pokoi mogą podziwiać przepiękne widoki na miasto, port i morze. Dom studencki położony przy ul. Sędzickiego mieści się nad samym morzem, przy bulwarze nadmorskim, nieopodal Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nim studenci mają tylko kilka kroków do plaży miejskiej i centrum miasta. Prawo ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma każdy student naszej uczelni. W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajduje się również stołówka i bufet, które oferują przez cały tydzień smaczne i niedrogie śniadania oraz obiady.

Biblioteka

http://bg.am.gdynia.pl/

W Akademii Morskiej w Gdyni funkcjonuje nowoczesna biblioteka, w której znajdują się m.in.: podręczniki, encyklopedie, słowniki, literatura popularno - naukowa, czasopisma branżowe. Biblioteka Główna Uczelni mieści się na II piętrze w budynku C, a jej filia na Wydziale Nawigacyjnym, w której znajdują się unikatowe zbiory książek i czasopism nawigacyjnych, przy al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki). Elektroniczna legitymacja jest jednocześnie kartą biblioteczną. Można tu skorzystać z przeszło sto tysięcy książek. Jest tu także czytelnia internetowa i dostęp do sześciu baz branżowych czasopism zagranicznych. Zamówienia książek dokonywane są przez Internet w systemie VIRTUA (virtua.am.gdynia.pl). Po zalogowaniu należy wybrać interesujące pozycje książkowe. Dostępne są również e - czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

http://www.swfis.republika.pl/

http://www.facebook.com/AzsAkademiaMorskaWGdyni

Studium Wychowania Fizycznego i Sporu (SWFiS) prowadzi zajęcia na wszystkich wydziałach Uczelni. Pomaga rozwijać studentom ich sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez SWFiS 12 sekcjach sportowych m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, pływania, trójboju siłowego, sztuk walki, ratownictwa wodnego i żeglarstwa. Poza czasem przewidzianym w programie nauczania do dyspozycji studentów również pozostają obiekty sportowe: basen, sala gimnastyczna, siłownia.

Ośrodek Żeglarski

http://www.ozam.pl/

http://www.facebook.com/OZAM.GDYNIA

Odzwierciedleniem długoletnich tradycji żeglarskich Uczelni jest Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Jego zadaniem jest promocja Uczelni oraz działanie na rzecz wychowania żeglarskiego i wodnego. Ośrodek Żeglarski uczestniczy w zlotach, rajdach i regatach żeglarskich. Organizuje na własnych jachtach szkolenia żeglarskie, rejsy stażowo - szkoleniowe, rajdy oraz imprezy integracyjne.

Planetarium

www.wn.am.gdynia.pl

W budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni znajduje się najnowocześniejsze w Polsce, zmodernizowane w 2011 roku, Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące jednym z laboratoriów Katedry Nawigacji. Wyposażenie Planetarium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z astronawigacji dla studentów

i seansów dla osób interesujących się astronomią, a także lekcji astronomii dla uczniów.

Erasmus w Akademii Morskiej w Gdyni

www.am.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W programie Erasmus studenci AMG mają możliwość wyboru spośród 24 zagranicznych uczelni wyższych w 13 krajach: Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja.

Parlament Studentów

http://psam.am.gdynia.pl/

http://www.facebook.com/ParlamentStudentowAM

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Parlament Studentów ma swoich przedstawicieli w Senacie uczelnianym, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Parlament reprezentuje także studentów Akademii Morskiej w Gdyni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Co roku Parlament Studentów organizuje święto Uczelni pod nazwą "Delfinalia".

Koła naukowe

www.am.gdynia.pl

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców. W Akademii Morskiej prężnie działa 21 kół naukowych. Każdy student Akademii Morskiej w Gdyni może stworzyć własne koło naukowe, na którego działalność uzyska wsparcie finansowe z Uczelni.

Klub studencki "Bukszpryt"

http://bukszpryt.pl/

http://www.facebook.com/Bukszpryt

Oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego, studenci Akademii Morskiej w Gdyni mogą zawierać nowe kontakty towarzyskie w Klubie Studenckim "Bukszpryt", zlokalizowanym w głównym gmachu Uczelni. Nastrój klubu nawiązuje do klimatów morskich. W centralnej jego

części uwagę zwracają kolumny owinięte linami, bulaje na ścianach oraz stołki przy barze wykonane z tłoków silnika statkowego. Klub wyposażony jest w bilard i środki audiowizualne. Co roku w Klubie Studenckim "Bukszpryt" organizowane są: otrzęsiny, andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, Wieczór Absolwenta, koncerty szantowe. W lutym 2011 roku Klub Studencki "Bukszpryt" zajął 3 miejsce w rankingu najlepszych klubów studenckich przygotowanym przez magazyn studencki "Dlaczego".

KONTAKT:

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

tel.: (+48 58) 621 70 41

fax: (+48 58) 620 67 01

e-mail: promocja@am.gdynia.pl

www.am.gdynia.pl

www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni

www.twitter.com/Akademia_Morska

www.foursquare.com/akademia_morska

http://www.youtube.com/user/AkademiaMorskawGdyni


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ul. Morska 81-87, 81 - 225 Gdynia

Dziekanat

tel.: (+48 58) 690 16 51, (+48 58) 690 12 56

tel./fax: (+48 58) 621 99 38

e-mail: wedt@am.gdynia.pl

www.we.am.gdynia.pl

https://www.facebook.com/AMG.Wydzial.Elektryczny?fref=ts

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

al. Jana Pawła II 3, 81 - 345 Gdynia

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:

tel.: (+48 58) 690 11 44
fax: (+48 58) 690 11 01
e-mail: wndt@am.gdynia.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
tel.: (+48 58) 690 11 05
fax: (+48 58) 690 11 01
e-mail: magasz@klif.am.gdynia.pl

www.wn.am.gdynia.pl
www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny

WYDZIAŁ MECHANICZNY

ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Dziekanat

tel.: (+48 58) 621 89 97 lub (+48 58) 690 13 21

fax: (+48 58) 690 13 99

e-mail: wmdt@am.gdynia.pl

www.wm.am.gdynia.pl

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

ul. Morska 81 - 8, 81 - 225 Gdynia

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:

tel.: +48 58 690 12 15

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Stacjonarnych:
tel.:+48 58 58 690 16 22 lub +48 58 690 16 32 (tylko w godz. pracy Komisji)
e-mail: rswpit@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:

tel.: 690 16 19, +48 58 690 15 34, +48 58 690 16 06

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel.: +48 58 690 13 00 (tylko w godz. pracy Komisji)
e-mail: rnwpit@am.gdynia.pl

Studia doktoranckie:

tel.: +48 58 6901 394
e-mail: e.simonyan@wpit.am.gdynia.pl

https://www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska.Gdynia

Mapa

Grafika AM w Gdyni_1.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności