Racibórz, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo państwa
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Filologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Strona www uczelni:
www.pwsz.raciborz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności