Elbląg, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia
Filologia polska
Logopedia
Pedagogika
Pedagogika specjalna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Sieci i instalacje budowlane

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logopedia
Pedagogika
Studia menadżersko-prawne

Studia podyplomowewięcej »
Asystent Rodziny
Gerontologia - wspomaganie rozwoju osób starszych
Grafika komputerowa i multimedia
Informatyk - administrator sieci komputerowych
Informatyka dla Nauczycieli
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego
Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi
Logopedia
Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym
Oligofrenopedagogika
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Polonistyka dla Nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczna
Socjoterapia
Surdopedagogika
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie projektem w placówce oświatowej
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami i jakością wód
Strona www uczelni:
pwsz.elblag.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności