Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Elbląg, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Pedagogika

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Studia menedżersko-prawne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowewięcej »
Asystent Rodziny
Gerontologia - wspomaganie rozwoju osób starszych
Grafika komputerowa i multimedia
Informatyk - administrator sieci komputerowych
Informatyka dla Nauczycieli
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego
Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi
Logopedia
Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym
Oligofrenopedagogika
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Polonistyka dla Nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczna
Socjoterapia
Surdopedagogika
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie projektem w placówce oświatowej
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami i jakością wód
Strona www uczelni: pwsz.elblag.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Olsztynie
uwm_220_pl.gif

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności