Kalisz, Polska

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Elektroradiologia
Geopolityka
Kosmetologia
Logistyka
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Socjologia bezpieczeństwa
Sport
Terapia zajęciowa
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie kryzysowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biogospodarka
Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria środowiska
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Technologia żywności i żywienie człowieka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Dietetyka
Inżynieria środowiska
Kosmetologia
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Certyfikat i audyt energetyczny budynków
Higiena i epidemiologia
Higiena radiacyjna i radioekologia
Higiena środowiska człowieka
Higiena żywności i żywienia
Historia architektury i budowy miast
Informatyka dla nauczycieli
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Kosmetologia medyczna z elementami kosmetologii estetycznej
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym
Opieka senioralna
Programowanie i obsługa obrabiarek CNC
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Psychodietetyka
Regionalne badania historyczne
Rolnicze ubezpieczenia społeczne - funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia
Żywienie człowieka i dietetyka

MBAwięcej »
Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Politechniczny

Inne ośrodki
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we WrześniWrześnia
Strona www uczelni:
akademia.kalisz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności