Leszno, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
EkonomiaStudia dualne
Filologia angielska
Filologia hiszpańska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Wychowanie fizyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia dualne
ElektrotechnikaStudia dualne
InformatykaStudia dualne
LogistykaStudia dualne
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
MechatronikaStudia dualne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
Strona www uczelni: pwsz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności