Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Leszno, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia dualne
ElektrotechnikaStudia dualne
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowewięcej »
Animacja i pedagogika czasu wolnego
Automatyka przemysłowa
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Ekonomia przedsiębiorstw - Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem branży motoryzacyjnej
Europejskie dziedzictwo kulturowe - wiedza o kulturze
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Historia i społeczeństwo, historia i wiedza o społeczeństwie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Interwencja psychopedagogiczna w sytuacjach kryzysowych
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Międzykulturowa komunikacja w biznesie
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Socjoterapia
Studia pedagogiczne - kwalifikacyjne
Terapia pedagogiczna
Turystyka wiejska i agroturystyka
Turystyka zrównoważona w gminie
Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia techniczne dla nauczycieli

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Grupa teatralna „LeŻaK”
Harcerski Krąg Akademicki „KAPSEL” przy PWSZ Leszno
Koło Naukowe "Politechnik"
Koło Naukowe „Elektrotechnik”
Koło Naukowe „Odkrywcy"
Koło Naukowe „Spider”
Koło Naukowe Ekonomii i Agrobiznesu - Agronom
Międzyinstytutowe Koło Naukowe "Środowisko i Rozwój"
Samorząd Instytutu Pedagogicznego
Studenckie Koło Naukowe „Inwestor”
Studenckie Koło Naukowe „Samorządowiec”
Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych
Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego

Akademikiwięcej »
Dom studenta "Komenik"
Strona www uczelni: www.pwsz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności