Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Akademia Morska w Szczecinie

Typ uczelni: morskie
Status: publiczne


I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Transport morskiStudia w języku angielskim
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Hydrografia
Informatyka
Informatyka morska
Programowanie
Technologie multimedialne
Logistyka
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
Logistyka metropolitalna
Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka w turystyce wodnej
Mechanika i budowa maszyn
Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
Eksploatacja siłowni okrętowych
Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
Mechatronika
Elektroautomatyka okrętowa
Mechatronika systemów energetycznych
Nawigacja
Eksploatacja jednostek pływających offshore
Górnictwo morskie
Inżynieria ruchu morskiego
Morskie systemy informatyczne
Połowy morskie
Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
Ratownictwo
Transport morski
Transport morski i śródlądowy
Żeglarstwo morskie
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Projektowanie i budowa okrętów
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)
Eksploatacja portów i floty morskiej
Eksploatacja portów jachtowych
Eksploatacja terminali kontenerowych
Logistyka transportu zintegrowanego
Żegluga śródlądowa - Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)
Transport (Wydział Nawigacyjny)
Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
Technologie i systemy nawigacyjne
Technologie systemów bezzałogowych
Zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
Zarządzanie jakością produkcji i usług
Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
Żegluga śródlądowa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Transport morskiStudia w języku angielskim
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznychStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Inland Shipping ManagmentStudia w języku angielskim
Inteligent Transportation SystemsStudia w języku angielskim
Geoinformatyka
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Nawigacja
Transport morski
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Projektowanie i budowa obiektów offshore
Projektowanie i budowa obiektów podwodnych
Projektowanie i budowa statków
Transport
Inteligentne systemy transportowe
Systemy transportu zintegrowanego
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

Studia doktoranckiewięcej »
Geodezja i kartografia
Transport

Studia podyplomowewięcej »
Analizy statystyczne i eksploracja danych
Geoinformatyka
Inspekcje Morskie FSC, PSC
Pilotaż morski
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie komputerów
Radiokomunikacja
Technologie informacyjne na morzu
Transport LNG i eksploatacja terminali
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Kursy, szkoleniawięcej »
The European LNG Training Center Studia w języku angielskim
Maritime English Center
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Teraz Jakość"
Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych
Koło Naukowe Ekologii
Koło Naukowe Hydrografii Morskiej
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Konstrukcyjno-Mechatroniczne
Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Koło Naukowe Stateczności Statku "METACENT"
Koło Naukowe studentów geodezji i kartografii „METIRI”
Koło Naukowe Systemów Dynamicznego Pozycjonowania/Koło Naukowe Offshore
Koło Naukowe VERTE
Koło Naukowe Zastosowań Informatyki
Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej
Naukowe Koło Inżynierii Transportu
Studenckie Naukowe Koło innowatora „Ordo ex Chao”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Wydział Nawigacyjny
Uczelnia
Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego.

Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Równie bogata oferta kierowana jest do osób, które chcą pracować na lądzie. Znajdują oni zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, jednak na jej wybranych wydziałach studenci noszą mundury. Wynika to z tradycji uczelni i podkreśla jej elitarny charakter.STAĆ CIĘ NA STUDIA

Schowek10.jpg

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW od 100 do 900zł/mies.
Przyznawane są tym studentom, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są również studentom studiów niestacjonarnych.

STYPENDIA SOCJALNE od 30zł do 780 zł/mies.
Przyznawane są każdemu studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto. Średnia wysokość stypendium wynosi około 400 zł.

DODATEK MIESZKANIOWY
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o 200 zł. z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIA ARMATORSKIE - do 900 zł/mies.
Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Stypendium oferowane jest na wybranych kierunkach oraz rocznikach.

STYPENDIA ERASMUSA - średnio 300 EUR/mies.
Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju, do którego student wyjeżdża. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do kilkunastu uczelni w całej Europie oraz do Turcji.

STYPENDIA WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO - do 1600 zł/mies.
Stypendia przyznawane są: wyróżniającym się studentom, pochodzącym z krajów WNP, wyjeżdżającym na staż zagraniczny organizowany w ramach projektu finansowanego z EFS lub studentom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu ERASMUS (jako dodatkowe wsparcie). Możliwe jest również uzyskanie stypendium specjalnego przyznawanego na podstawie bilateralnych umów podpisywanych między uczelnią a przedsiębiorstwami. Więcej »

STYPENDIA ZAMAWIANE - 1000 zł/mies.
Studenci I roku studiów dziennych na Wydziale Mechanicznym z naboru 2010, 2011 i 2012 roku oraz kierunku Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym z naboru 2012 mogą ubiegać się o tzw. stypendia zamawiane. Przyznawane są one na podstawie postępów w nauce. Stypendium zamawiane jest niezależne od pozostałych stypendiów i wynosi 1000 zł na miesiąc. Więcej »

ZAPOMOGI - do 1000 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów. Student może otrzymać zapomogę co najwyżej dwa razy w roku akademickim.

STYPENDIA SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych od 150zł do 450zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.


Kadra naukowa i zaplecze

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem - nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty.
Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna ze świetnie wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesną pracownią komputerową.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, a studenci odbywają dodatkowo rejsy szkoleniowe na uczelnianym statku naukowo-badawczym m/v Nawigator XXI.
Schowek41.jpg

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności