Szczytno, Polska

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Typ uczelni: inne instytucje edukacyjne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminologia
Nauka o Policji
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminologia

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
Kontrola w administracji publicznej
Kryminalistyka w procesie karnym
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępstw popełnionych na szkodę baków oraz ich klientów
Taktyka i techniki zwalczania współczesnych form przestępczości zorganizowanej
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej
Zarządzanie kryzysowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Strona www uczelni:
www.wspol.edu.pl/g/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności