Chorzów, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie
Tel.: +32 349 85 24, +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji jednolitych studiów magisterskich – filia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tel.: 32 3498 531
E-mail: rekrutacja.chorzow@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 70, +32 349 84 78
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business EnglishStudia w języku angielskim
Business English with GermanStudia w języku angielskim
Business English with SpanishStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimStudia w języku angielskim
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskimStudia w języku angielskim
Business Translation - tłumaczenia biznesoweStudia w języku angielskim
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowychStudia w języku angielskim
International Business – biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Human Resource ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagerStudia w języku angielskim
Marketing and SalesStudia w języku angielskim
Innovative MarketingStudia w języku angielskim
Sales Strategies and TechniquesStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Administracja celno-skarbowa
Administracja samorządowa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Terenowa administracja rządowa
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Marketing i sprzedaż
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Prawo w biznesie
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Wierzytelności, windykacja i egzekucja
Psychologia w biznesie
HR Business Partner i rozwój biznesu
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Psychologia menedżera
Psychologia pozytywna
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna i promocja produktów turystycznych Śląska
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyką
Zarządzanie
Gospodarowanie nieruchomościami
International Business
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia w języku ukraińskim
Marketing i sprzedażStudia w języku ukraińskim
Turystyka i rekreacjaStudia w języku ukraińskim
ZarządzanieStudia w języku ukraińskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskim
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskim
Logistics of Trade and DistributionStudia w języku angielskim
Informatyka
Administrator baz danych
Cloud Developer
Frontend developer
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Programowanie urządzeń mobilnych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Tester oprogramowania
Inżynieria zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ekologia i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Eksploatacja systemów technicznych
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Logistyka
Inteligentne systemy logistyczne
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka produkcji
Logistyka transportu
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zarządzanie usługami logistycznymi
InformatykaStudia w języku ukraińskim
Inżynieria zarządzaniaStudia w języku ukraińskim
LogistykaStudia w języku ukraińskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Marketing and Sales ManagerStudia w języku angielskim
Project ManagerStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe i specjalne
Zarządzanie kryzysowe
Biznes i administracja
Gospodarka nieruchomościami
Nowoczesna polityka ekologiczna
Prawo i inwestycje
Prawo w administracji publicznej
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Controlling
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Sprawozdawczość i rewizja finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Informatyka
Internet rzeczy i sieci przyszłości
Programista Python
Zaawansowane systemy baz danych
Logistyka
Lean Logistics
Menedżer TSL
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Marketing i sprzedaż
Agencja kreatywna – organizacja i zarządzanie
Digital marketing
Marketing w cyfrowej transformacji
Psychologia sprzedaży
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwie
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i socjoterapia
Zarządzanie
Coaching i szkolenia biznesowe
Gospodarowanie nieruchomościami
Handel zagraniczny
Menedżer BHP
Menedżer e-biznesu
Menedżer HR
Menedżer logistyki
Menedżer marketingu i sprzedaży
Menedżer produkcji i lean manufacturing
Menedżer projektu
Menedżer przedsiębiorstwa
Menedżer sportu i turystyki
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – junior project managerStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektamiStudia online
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektamiStudia online
Akademia coachingu zespołowego i facylitacjiStudia online
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia przywództwa kobietStudia online
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia trenera dla zaawansowanych
Analityk biznesowy – studia hybrydowe
Analityk finansowyStudia online
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowychStudia online
Assessor Przemysłu 4.0Studia online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Automatyzacja pracy (RPA) na macOSStudia online
BibliotekoznawstwoStudia online
Branding i Content MarketingStudia online
Controlling i audyt wewnętrzny
Controlling w biznesieStudia online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamyStudia online
Customer Experience ManagementStudia online
Doradca finansowyStudia online
Doradztwo zawodowe i coaching kariery – studia niestacjonarne w salach hybrydowych
Dydaktyka języków obcychStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudia online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja włączającaStudia online
Employer BrandingStudia online
Etyka dla nauczycieliStudia online
Etyka i filozofia dla nauczycieliStudia online
HeadhunterStudia online
HR Biznes Partner
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanychStudia online
Inspektor ochrony danych osobowych
Integracja sensorycznaStudia online
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAPStudia online
Kadry i płaceStudia online
Konsultant rozwiązań Microsoft Power PlatformStudia online
Konsultant rozwoju organizacjiStudia online
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia – studia hybrydowe
Logopedia dla nauczycieliStudia online
MacOS – Architektura i wsparcieStudia online
Marketing kulturyStudia online
Mediacje w oświacieStudia online
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami WhistleblowingStudia online
Menedżer BHP
Menedżer CSRStudia online
Menedżer ds. eksportuStudia online
Menedżer ds. energii
Menedżer ds. zrównoważonego rozwojuStudia online
Menedżer zarządzania zakupami – studia niestacjonarne w salach hybrydowych
Menedżerska Akademia Analizy TransakcyjnejStudia online
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanychStudia online
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudia online
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University
NeurobiznesStudia online
NeurodydaktykaStudia online
NeurologopediaStudia online
Ochrona środowiskaStudia online
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatąStudia online
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)Studia online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnychStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnychStudia online
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APSStudia online
Podatki i doradztwo podatkoweStudia online
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczny marketing internetowyStudia online
Programista front-end z Angular
Programista Python DeveloperStudia online
Programowanie aplikacji JavaStudia online
Programowanie urządzeń Apple (Swift + SwiftUI)
Programowanie urządzeń mobilnych Apple z wykorzystaniem UIKitStudia online
Projektowanie interfejsów graficznychStudia online
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowejStudia online
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowychStudia online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologówStudia online
Psychodietetyka
Psychologia pozytywna stosowanaStudia online
Psychologia reklamy i komunikacjiStudia online
Psychologia relacji z uczniem. Edukacyjna analiza transakcyjna.Studia online
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowego stylu życia
PsychosomatykaStudia online
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i finanse dla kandydatów na głównych księgowych i liderów finansowych
Rachunkowość i Podatki
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERPStudia online
Social media i influencer marketingStudia online
SocjoterapiaStudia online
Terapia zajęciowa
Tester oprogramowaniaStudia online
Transformacja cyfrowa z SalesforceStudia online
Transport i spedycjaStudia online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnychStudia online
Wczesne wspomaganie rozwojuStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnychStudia online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościamiStudia online
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczneStudia online
Zarządzanie flotą samochodowąStudia online
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w branży automotiveStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznymStudia online
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCAStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zintegrowany system informatyczny SAP ERPStudia online
Zmiana i dialogStudia online
Zwinne zarządzanie usługamiStudia online

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Best English for Students (BE4 Students)
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu
Koła Naukowego „Overglob”
Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Koła Naukowego Przedsiębiorczych
MarkeThink
Samorząd Studencki
To My tworzymy Europę!
WSB.NET

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziŁódź
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
O Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 11 uczelni. Strategicznym celem Wyższych Szkół Bankowych jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.

Wyższe Szkoły Bankowe to największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych działająca od ponad 25 lat. WSB znajdziesz w 11 miastach w Polsce. Nasza działalność opiera się na partnerskich relacjach. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. Prężnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, szkolenia i projekty. Chorzowski Wydział Wyższej Szkoły Bankowej stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Realizowany na Uczelni Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków. Nasza misja brzmi: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”. Realizując ją, wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia. Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Erasmus+. Jest organizatorem licznych, cyklicznych już konferencji naukowych i seminariów o ciekawej i aktualnej tematyce. W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie, na rok akademicki 2021/2022 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (wraz z Wydziałami w Chorzowie i Szczecinie) została uznana za najczęściej wybieraną uczelnię niepubliczną w Polsce.

Studenci o Uczelni:

Swoją przygodę ze studiami zaczęłam od państwowego uniwersytetu, z którego ostatecznie zrezygnowałam. Ciężko było dostać się do dziekanatu, bo czynny tylko w dni robocze, a ja studiowałam zaocznie. Kontakt z wykładowcami był utrudniony, a materiały do nauki znikome. Do studiów w WSB przekonały mnie pozytywne opinie studentów, których poznałam. Postanowiłam sama spróbować i był to strzał w dziesiątkę. Ponadto zmieniłam kierunek z logistyki na psychologię i była to najlepsza decyzja w moim życiu. Myślę, że warto posłuchać swojej intuicji, która może zaprowadzić nas w odpowiednie miejsce.

Emilia Kołodziej - studentka WSB

“Lubię stawiać sobie wysokie cele i uparcie do nich dążyć. Postanowiłem rozpocząć studia w WSB z trzech powodów. Po pierwsze, dużą zaletą jest plan zajęć – zajęcia na studiach dziennych odbywają się trzy dni w tygodniu i nie ma tu mowy o tzw. „okienkach”. Po drugie, lokalizacja uczelni pozwala mi na szybki dojazd, a co najważniejsze, wybrany przeze mnie kierunek był w bardzo konkurencyjnej cenie. Dzięki studiom zawarłem również wyjątkowe znajomości.”

Krzysztof Zdziebło - student WSB

“Wybrałam studia w WSB, bo ważna jest dla mnie możliwość pogodzenia nauki z pracą. Zachęcił mnie ciekawy program oraz przejrzysta forma rekrutacji. Ogromnym plusem jest dobrze ułożony plan zajęć oraz sprawnie działająca platforma do nauki Moodle. Zawsze uważałam siebie za humanistkę, ale gdy w pracy zaczęłam mierzyć się z logistyką i finansami, moje zainteresowania ukierunkowały się na przedmioty ekonomiczne. Początkowo obawiałam się, że trudno będzie mi pogodzić studia z pracą, ale to właśnie w WSB nauczyłam się samodyscypliny.”

Justyna Śniechowska - studentka WSB

“Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana w WSB jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.”

Krzysztof Piwowarski- student WSB

"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni:
www.wsb.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności