Prezentacja uczelni
Chorzów, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Business English – język angielski biznesuStudia w języku angielskim
Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskimStudia w języku angielskim
Business translation - tłumaczenia biznesoweStudia w języku angielskim
International business – biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Legal and financial English – angielski w prawie i finansachStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Administracja podatkowa
Administracja samorządowa
E-administracja
Pr w administracji publicznej
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Ochrona osób i mienia
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Wywiad i kontrwywiad biznesowy
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Outsourcing usług finansowych
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Marketing i sprzedaż
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Pedagogika
Opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacji
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Prawo w biznesie
Mediacja i arbitraż
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej
Psychologia w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia w public relations
Psychologia zarządzania sprzedażą
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu turystycznego
Pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna
Turystyka śródziemnomorska
Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Nowe media w biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Bazy danych
Cloud Developer
E-commerce
Inżynieria testów oprogramowania
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Menedżer projektów IT
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Inżynieria zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
LogistykaStudia dualne
Informatyka w logistyce
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zarządzanie projektemStudia w języku angielskim
Financial Services ManagementStudia w języku angielskim
Project Management – Junior Project ManagerStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo lokalne
Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie
Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
Edukacja dla bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Finanse i handel elektroniczny
Finanse i handel międzynarodowy
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Marketing i sprzedaż usług finansowych
Międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe na rynkach azjatyckich
Rachunkowość budżetowa i finanse samorządowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie
Gospodarowanie nieruchomościami
Logistyka w biznesie
Menedżer BHP
Psychologia w zarządzaniu
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – Junior Project Manager
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie produkcją i usługami

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Studia podyplomowewięcej »
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia Lean Lidera - Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University
Akademia przywództwa
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia trenera dla zaawansowanych
Akademia wywierania wpływu i perswazji
Analityk finansowy
Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)
Aplikacje internetowe i mobilne (studia online)
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Badania marketingowe i analiza danych w praktyce
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
Bibliotekoznawstwo
Branding i Content Marketing
Coaching - akademia coacha
Controlling i audyt wewnętrzny
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową - studia uzupełniające
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera - studia uzupełniające
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Historia
Kadry i płace
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Menedżer finansowy
Menedżer zakupów - certyfikat Franklin University
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie
Negocjacje w biznesie - certyfikat Franklin University
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Podyplomowe studium dla doktorantów
Programista Front-End z Angular JS
Promotor Kultury Fizycznej
Psychodietetyka
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i Podatki
Resocjalizacja i socjoterapia z profilaktyką społeczną
Specjalista ds sprzedaży B2B i B2C
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Studia menedżerskie - certyfikat Franklin University
Studia menedżerskie - skuteczność i efektywność w biznesie
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Studia pedagogiczne – kształcenie zawodowe
Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości
Surdopedagogika
Surdopedagogika - studia uzupełniające
Surdopedagogika i tyflopedagogika
Technika - zajęcia techniczne
Terapia Pedagogiczna
Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
Terapia pedagogiczna z arteterapią – studia uzupełniające
Terapia zajęciowa
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika - studia uzupełniające
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowa Strategii poprzez Dwustronną Komunikację „Hoshin Kanri”
Inspektor ochrony danych osobowych
Kontynuacja szkolenia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (II część)
Kurs przygotowawczy do egzaminu TOEIC
Master your Business English - korespondencja handlowa i rozmowy telefoniczne
Master your Business English Networking i small talk - nawiązywanie relacji biznesowych
Nowoczesne techniki sprzedaży
Rachunek kosztów w ewidencji księgowej
Trening odporności psychicznej

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
International WSB
Koło Bankowości i Finansów "Bankier"
Koło Naukowe "Overglob"
Koło Naukowe "Securitas"
Koło Naukowe Integracji Europejskiej "EURO" i Centrum Informacji Europejskiej
Magazyn WSB
Samorząd Studencki
Studencka Grupa Kreatywna "Poza"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Uczelnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 9 uczelni. Strategicznym celem Wyższych Szkół Bankowych jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.


Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

W opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raporcie z 2016 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 15. miejsce w rankingu uczelni niepublicznych ,,Perspektywy" z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, w rankingu tygodnika "Wprost" (nr 13/2015) zajęła 3. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców.

Co roku uczelnia prosi Was o opinie na swój temat. Pyta, co myślicie o wykładowcach, infrastrukturze, sposobie prowadzenia zajęć. Ocena wprowadzanych przez WSB usprawnień nie jest prosta, dlatego uczelnia bierze pod uwagę wszelkie pomysły i zmienia się dla Was! Między innymi wydłużono godziny otwarcia najczęściej odwiedzanych przez Was miejsc, czyli Dziekanatu oraz Biura Karier i Praktyk. Prawdopodobnie dlatego zdecydowana większość studentów (65%) uważa, że w WSB atmosfera jest bardziej przyjazna niż na innych uczelniach.

Podobnie WSB postępuje, przygotowując programy zajęć. Uczelni pomagają pracodawcy, dzięki czemu proponowane studia dostosowane są do rynku pracy. Skutkuje to tym, że satysfakcja z otrzymanej pracy (po studiach lub jeszcze w ich trakcie) oceniana jest dużo wyżej.


Studenci o uczelni

"Na co dzień pracuję w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Możecie mnie również spotkać w WSB w Chorzowie, gdzie studiuję na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Moja praca jest odpowiedzialna i wymaga pełnej dyspozycyjności. Kontroluję obsługę personelu oraz proces dostarczenia bagażu od pasażera do samolotu. Spełnianie się zawodowo byłoby trudniejsze, gdyby nie dobra organizacja studiów w mojej uczelni, dostosowana także do osób pracujących. Zajęcia trzy dni w tygodniu nie kolidują z moim grafikiem. Plany, oceny, dyżury wykładowców mogę sprawdzić z domu przez Extranet, a dostęp do materiałów z zajęć mam na specjalnej uczelnianej platformie. W przyszłości chciałbym dostać się do Straży Granicznej. Wierzę, że dzięki studiom w chorzowskiej WSB to się uda!".
Piotr Kacprowicz Student I stopnia

"Praktyka zawodowa to ważny element procesu praktycznego kształcenia każdego studenta WSB. Biuro Karier pomaga studentom m.in. w organizacji praktyk. Dbamy o to, aby «próba pracy», jaką niewątpliwie jest praktyka zawodowa, przebiegała w przyjaznej atmosferze oraz dała cenne doświadczenie, które będzie przydatne w przyszłej karierze zawodowej".
Grażyna Kędzierska-Chojnacka Starszy specjalista Biura Karier i Praktyk WSB w Chorzowie

"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow/

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności