Chorzów, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimStudia w języku angielskim
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskimStudia w języku angielskim
Business Translation – tłumaczenia biznesoweStudia w języku angielskim
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowychStudia w języku angielskim
International Business – biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Marketing and SalesStudia w języku angielskim
Innovative MarketingStudia w języku angielskim
Sales Strategies and TechniquesStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Administracja podatkowa
Administracja rządowa
Administracja samorządowa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Menedżer bezpieczeństwa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Finanse i rachunkowość
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Marketing i sprzedaż
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Prawo w biznesie
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Wierzytelności, windykacja i egzekucja
Psychologia w biznesie
HR Business Partner i rozwój biznesu
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Psychologia menedżera
Psychologia pozytywna
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna i promocja produktów turystycznych Śląska
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
ZarządzanieStudia online
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zarządzanie zespołem zdalnym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskim
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskim
Logistics of Trade and Distribution;LogisticsStudia w języku angielskim
Informatyka
Administrator baz danych
Cloud Developer
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Programowanie urządzeń mobilnych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Tester oprogramowania
Inżynieria zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Logistyka
Inteligentne systemy logistyczne
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka produkcji
Logistyka transportu
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Financial Services ManagementStudia w języku angielskim
Project Management – Junior Project ManagerStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe i specjalne
Zarządzanie kryzysowe
Biznes i administracja
Gospodarka nieruchomościami
Nowoczesna polityka ekologiczna
Prawo i inwestycje
Prawo w administracji publicznej
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Controlling
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Sprawozdawczość i rewizja finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Informatyka
Internet rzeczy i sieci przyszłości
Programista Python
Zaawansowane systemy baz danych
Logistyka
Lean Logistics
Menedżer TSL
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i socjoterapia
ZarządzanieStudia online
E-biznes
Gospodarka nieruchomościami
Handel zagraniczny
Logistyka w biznesie
Menedżer BHP
Nowoczesny marketing
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie produkcją i lean manufacturing
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami – Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie systemami informatycznymi
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie systemami informatycznymi

Studia podyplomowewięcej »
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektamiStudia online
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektamiStudia online
Akademia Lean Lidera - efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia przywództwa dla kobiet
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia trenera dla zaawansowanych
Analityk biznesowy
Analityk finansowy
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowychStudia online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Branding i Content Marketing
Coaching systemów i relacji
Controlling i audyt wewnętrzny
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dydaktyka języków obcych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
Employer BrandingStudia online
HeadhunterStudia online
HR Biznes Partner
Inspektor ochrony danych osobowych
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAPStudia online
Kadry i płace
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Marketing kulturyStudia online
Mediacje w oświacie
Menedżer BHP
Menedżer CSRStudia online
Menedżer ds. eksportuStudia online
Menedżer ds. transformacji cyfrowej
Menedżer zarządzania zakupami
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych
Negocjacje i biznesie - certyfikat Franklin University
Neurologopedia
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APSStudia online
Podyplomowe studium dla doktorantówStudia online
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczny marketing internetowyStudia online
Programista aplikacji JavaStudia online
Programista front-end z Angular
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna w czasach kryzysu - budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów
Psychologia reklamy i komunikacjiStudia online
Psychologia relacji z uczniami. Edukacyjna analiza transakcyjna
Psychologia śledcza
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowego stylu życia
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych
Rachunkowość i Podatki
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERPStudia online
Social media menedżer w przedsiębiorstwie handlowym
Terapia zajęciowa
Tester oprogramowaniaStudia online
Transport i spedycjaStudia online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnychStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościamiStudia online
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznymStudia online
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowiaStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalista HR
Zintegrowany system informatyczny SAP ERPStudia online
Zwinne zarządzanie usługamiStudia online

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Best English for Students (BE4 Students)
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu
Koła Naukowego „Overglob”
Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Koła Naukowego Przedsiębiorczych
Samorząd Studencki
To My tworzymy Europę!
WSB.NET

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Uczelnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 9 uczelni. Strategicznym celem Wyższych Szkół Bankowych jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.


Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

W opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raporcie z 2016 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 15. miejsce w rankingu uczelni niepublicznych ,,Perspektywy" z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, w rankingu tygodnika "Wprost" (nr 13/2015) zajęła 3. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców.

Co roku uczelnia prosi Was o opinie na swój temat. Pyta, co myślicie o wykładowcach, infrastrukturze, sposobie prowadzenia zajęć. Ocena wprowadzanych przez WSB usprawnień nie jest prosta, dlatego uczelnia bierze pod uwagę wszelkie pomysły i zmienia się dla Was! Między innymi wydłużono godziny otwarcia najczęściej odwiedzanych przez Was miejsc, czyli Dziekanatu oraz Biura Karier i Praktyk. Prawdopodobnie dlatego zdecydowana większość studentów (65%) uważa, że w WSB atmosfera jest bardziej przyjazna niż na innych uczelniach.

Podobnie WSB postępuje, przygotowując programy zajęć. Uczelni pomagają pracodawcy, dzięki czemu proponowane studia dostosowane są do rynku pracy. Skutkuje to tym, że satysfakcja z otrzymanej pracy (po studiach lub jeszcze w ich trakcie) oceniana jest dużo wyżej.


Studenci o uczelni

"Na co dzień pracuję w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Możecie mnie również spotkać w WSB w Chorzowie, gdzie studiuję na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Moja praca jest odpowiedzialna i wymaga pełnej dyspozycyjności. Kontroluję obsługę personelu oraz proces dostarczenia bagażu od pasażera do samolotu. Spełnianie się zawodowo byłoby trudniejsze, gdyby nie dobra organizacja studiów w mojej uczelni, dostosowana także do osób pracujących. Zajęcia trzy dni w tygodniu nie kolidują z moim grafikiem. Plany, oceny, dyżury wykładowców mogę sprawdzić z domu przez Extranet, a dostęp do materiałów z zajęć mam na specjalnej uczelnianej platformie. W przyszłości chciałbym dostać się do Straży Granicznej. Wierzę, że dzięki studiom w chorzowskiej WSB to się uda!".
Piotr Kacprowicz Student I stopnia

"Praktyka zawodowa to ważny element procesu praktycznego kształcenia każdego studenta WSB. Biuro Karier pomaga studentom m.in. w organizacji praktyk. Dbamy o to, aby «próba pracy», jaką niewątpliwie jest praktyka zawodowa, przebiegała w przyjaznej atmosferze oraz dała cenne doświadczenie, które będzie przydatne w przyszłej karierze zawodowej".
Grażyna Kędzierska-Chojnacka Starszy specjalista Biura Karier i Praktyk WSB w Chorzowie

"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni:
www.wsb.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności