Prezentacja uczelni
Chorzów, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Business English with German - angielski biznesu z niemieckimStudia w języku angielskim
Business English with Spanish - angielski biznesu z hiszpańskimStudia w języku angielskim
Business translation - tłumaczenia biznesoweStudia w języku angielskim
English in Game Design - angielski w projektowaniu gier komputerowychStudia w języku angielskim
International business – biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Administracja podatkowa
Administracja rządowa
Administracja samorządowa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Menedżer bezpieczeństwa
Ochrona osób i mienia oraz imprez masowych
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Logistyka
Logistyka w organizacji
Marketing i sprzedaż
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Pedagogika
Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Prawo w biznesie
Mediacja i arbitraż
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Zabezpieczenie i windykacja w obrocie gospodarczym
Psychologia w biznesie
HR Business Partner
Psychologia menedżera
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna
Turystyka senioralna
Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer projektów IT
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskim
Logistics of Trade and DistributionStudia w języku angielskim
Informatyka
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Bazy danych
Cloud Developer
E-commerce
Inżynieria testów oprogramowania
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Inżynieria zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria jakości w procesach i usługach
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
LogistykaStudia dualne
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zarządzanie usługami logistycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Financial Services ManagementStudia w języku angielskim
Project Management – Junior Project ManagerStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe i specjalne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie profesjonalną ochroną osób i mienia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Finanse i handel międzynarodowy
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Marketing i sprzedaż usług finansowych
Rachunkowość i conrolling
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pedagogika
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościami
Handel zagraniczny
Logistyka w biznesie
Menedżer BHP
Psychologia w zarządzaniu
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem - junior project managerStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie produkcją i usługami

MBAwięcej »
MBA Project Management
MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia Agile
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia trenera dla zaawansowanych
Akademia wywierania wpływu i perswazji
Analityk finansowy
Aplikacje internetowe i mobilne
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
Bibliotekoznawstwo
Branding i Content Marketing
Coaching systemów i relacji
Controlling i audyt wewnętrzny
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka języków obcych
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
HR Biznes Partner
Innovative Leadership – przywództwo w nowoczesnych organizacjach
Inspektor ochrony danych osobowych
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Kadry i płace
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Marketing i PR rynku nieruchomości
Menedżer BHP
Menedżer zakupów – certyfikat Franklin University
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University
Neurologopedia
Nowoczesne modele biznesu przedsiębiorstw
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Podyplomowe studium dla doktorantów
Porozumienie bez przemocy i zarządzanie postawą dla liderów
Profesjonalny coach
Programista front-end z Angular
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowego stylu życia
Psychologia zdrowia
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym
Rachunkowość i finanse w korporacjach
Rachunkowość i Podatki
Startup Academy - certyfikat Franklin University
Terapia zajęciowa
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (studia dofinansowane z EFS)
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

Kursy, szkoleniawięcej »
Excel dla początkujących
Excel dla średniozaawansowanych
Finanse przedsiębiorstw - podstawowe zagadnienia
Kurs j. polskiego dla obcokrajowców
Kurs z matematyki
Podstawy rachunkowości
Podstawy statystyki
Warsztaty maturalne z języka angielskiego

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Best English for Students (BE4 Students)
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS
Koła Naukowego „Overglob”
Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Koła Naukowego Przedsiębiorczych
Samorząd Studencki
To My tworzymy Europę!
WSB.NET

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Uczelnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 9 uczelni. Strategicznym celem Wyższych Szkół Bankowych jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.


Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

W opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raporcie z 2016 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 15. miejsce w rankingu uczelni niepublicznych ,,Perspektywy" z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, w rankingu tygodnika "Wprost" (nr 13/2015) zajęła 3. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców.

Co roku uczelnia prosi Was o opinie na swój temat. Pyta, co myślicie o wykładowcach, infrastrukturze, sposobie prowadzenia zajęć. Ocena wprowadzanych przez WSB usprawnień nie jest prosta, dlatego uczelnia bierze pod uwagę wszelkie pomysły i zmienia się dla Was! Między innymi wydłużono godziny otwarcia najczęściej odwiedzanych przez Was miejsc, czyli Dziekanatu oraz Biura Karier i Praktyk. Prawdopodobnie dlatego zdecydowana większość studentów (65%) uważa, że w WSB atmosfera jest bardziej przyjazna niż na innych uczelniach.

Podobnie WSB postępuje, przygotowując programy zajęć. Uczelni pomagają pracodawcy, dzięki czemu proponowane studia dostosowane są do rynku pracy. Skutkuje to tym, że satysfakcja z otrzymanej pracy (po studiach lub jeszcze w ich trakcie) oceniana jest dużo wyżej.


Studenci o uczelni

"Na co dzień pracuję w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Możecie mnie również spotkać w WSB w Chorzowie, gdzie studiuję na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Moja praca jest odpowiedzialna i wymaga pełnej dyspozycyjności. Kontroluję obsługę personelu oraz proces dostarczenia bagażu od pasażera do samolotu. Spełnianie się zawodowo byłoby trudniejsze, gdyby nie dobra organizacja studiów w mojej uczelni, dostosowana także do osób pracujących. Zajęcia trzy dni w tygodniu nie kolidują z moim grafikiem. Plany, oceny, dyżury wykładowców mogę sprawdzić z domu przez Extranet, a dostęp do materiałów z zajęć mam na specjalnej uczelnianej platformie. W przyszłości chciałbym dostać się do Straży Granicznej. Wierzę, że dzięki studiom w chorzowskiej WSB to się uda!".
Piotr Kacprowicz Student I stopnia

"Praktyka zawodowa to ważny element procesu praktycznego kształcenia każdego studenta WSB. Biuro Karier pomaga studentom m.in. w organizacji praktyk. Dbamy o to, aby «próba pracy», jaką niewątpliwie jest praktyka zawodowa, przebiegała w przyjaznej atmosferze oraz dała cenne doświadczenie, które będzie przydatne w przyszłej karierze zawodowej".
Grażyna Kędzierska-Chojnacka Starszy specjalista Biura Karier i Praktyk WSB w Chorzowie

"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności