Prezentacja uczelni
Chorzów, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesie - Business English – język angielski biznesuStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesie - Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskimStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesie - Business translation - tłumaczenia biznesoweStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesie - International business – biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesie - Legal and financial English – angielski w prawie i finansachStudia w języku angielskim
Administracja publiczna - Administracja podatkowa
Administracja publiczna - Administracja samorządowa
Administracja publiczna - E-administracja
Administracja publiczna - PR w administracji publicznej
Administracja publiczna - Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Administracja publiczna - Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo Informacji i Systemów Teleinformatycznych
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminologia z elementami kryminalistyki
Bezpieczeństwo narodowe - Ochrona osób i mienia
Bezpieczeństwo Narodowe - Organizacja i Bezpieczeństwo Imprez Masowych
Bezpieczeństwo Narodowe - Pracownik Cywilny w Służbach Mundurowych
Bezpieczeństwo narodowe - Służby policyjne
Bezpieczeństwo narodowe - Wywiad i kontrwywiad biznesowy
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość i Usługi Finansowe
Finanse i Rachunkowość - Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - Outsourcing usług finansowych
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Finanse Publiczne
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Pedagogika
Pedagogika - Opieka nad Osobami Starszymi z Elementami Rehabilitacji
Pedagogika - Pedagogika i Psychologia Człowieka
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
Pedagogika - Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Prawo w Biznesie
Prawo w biznesie - Mediacja i arbitraż
Prawo w Biznesie - Prawo i Finanse
Prawo w Biznesie - Prawo i Zarządzanie
Prawo w Biznesie - Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej
Psychologia w Biznesie
Psychologia w Biznesie - Psychologia Menedżera
Psychologia w biznesie - Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia w Biznesie - Psychologia pozytywna
Psychologia w Biznesie - Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia w Biznesie - Psychologia w Public Relations
Psychologia w Biznesie - Psychologia zarządzania sprzedażą
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo
Turystyka i Rekreacja - Menedżer Sportu
Turystyka i Rekreacja - Obsługa Ruchu Turystycznego
Turystyka i Rekreacja - Pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka i Rekreacja - Turystyka Międzynarodowa
Turystyka i rekreacja - Turystyka regionalna
Turystyka i rekreacja - Turystyka śródziemnomorska
Turystyka i rekreacja - Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness
Turystyka i Rekreacja - Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka
Turystyka i Rekreacja - Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Zarządzanie
Zarządzanie - Biznes międzynarodowy
Zarządzanie - Ekonomia menedżerska
Zarządzanie - Gospodarowanie Nieruchomościami
Zarządzanie - Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Nowe media w biznesie
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka - Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych
Informatyka - Bazy danych
Informatyka - Cloud developer
Informatyka - E-commerce
Informatyka - Inżynieria Testów Oprogramowania
Informatyka - Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer
Informatyka - Menedżer projektów IT
Informatyka - Multimedia i Grafika Komputerowa
Informatyka - Programowanie
Informatyka - Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Inżynieria Zarządzania
Inżynieria zarządzania - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria zarządzania - Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria zarządzania - Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria Zarządzania - Inżynieria Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Inżynieria Zarządzania - Inżynieria Zarządzania Środowiskiem
Inżynieria zarządzania - Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Inżynieria zarządzania - Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Logistyka
Logistyka - Informatyka w Logistyce
Logistyka - Logistyka Handlu i Dystrybucji
Logistyka - Logistyka i Spedycja Międzynarodowa
Logistyka - Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Logistyka - Logistyka w Organizacji
Logistyka - Zarządzanie Usługami Logistycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zarządzanie projektemStudia w języku angielskim
Financial Services ManagementStudia w języku angielskim
Project Management – Junior Project ManagerStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe - Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo lokalne
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
Bezpieczeństwo Narodowe - Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminologia z elementami kryminalistyki
Bezpieczeństwo narodowe - Służby mundurowe
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość i Innowacje Finansowe
Finanse i Rachunkowość - Finanse i Handel Elektroniczny
Finanse i Rachunkowość - Finanse i Handel Międzynarodowy
Finanse i Rachunkowość - Finanse Publiczne i Podatki
Finanse i rachunkowość - Kadry i płace
Finanse i Rachunkowość - Marketing i Sprzedaż Usług Finansowych
Finanse i rachunkowość - Międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe na rynkach azjatyckich
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość budżetowa i finanse samorządowe
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Zarządzanie
Zarządzanie - Gospodarowanie Nieruchomościami
Zarządzanie - Logistyka w Biznesie
Zarządzanie - Menedżer BHP
Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie - Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie - Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie - Zarządzanie Marketingowe
Zarządzanie - Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie - Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie - Zarządzanie projektem – Junior Project Manager
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie w Administracji
Zarządzanie - Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie - Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie - Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie - Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie dla inżynierów - Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie dla inżynierów - Zarządzanie produkcją i usługami

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Studia podyplomowewięcej »
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia Lean Lidera - Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University
Akademia przywództwa
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia trenera dla zaawansowanych
Akademia wywierania wpływu i perswazji
Analityk finansowy
Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)
Aplikacje internetowe i mobilne (studia online)
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Badania marketingowe i analiza danych w praktyce
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
Bibliotekoznawstwo
Branding i Content Marketing
Coaching - akademia coacha
Controlling i audyt wewnętrzny
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową - studia uzupełniające
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera - studia uzupełniające
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Historia
Kadry i płace
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Menedżer finansowy
Menedżer zakupów - certyfikat Franklin University
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie
Negocjacje w biznesie - certyfikat Franklin University
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Podyplomowe studium dla doktorantów
Programista Front-End z Angular JS
Promotor Kultury Fizycznej
Psychodietetyka
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i Podatki
Resocjalizacja i socjoterapia z profilaktyką społeczną
Specjalista ds sprzedaży B2B i B2C
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Studia menedżerskie - certyfikat Franklin University
Studia menedżerskie - skuteczność i efektywność w biznesie
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Studia pedagogiczne – kształcenie zawodowe
Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości
Surdopedagogika
Surdopedagogika - studia uzupełniające
Surdopedagogika i tyflopedagogika
Technika - zajęcia techniczne
Terapia Pedagogiczna
Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
Terapia pedagogiczna z arteterapią – studia uzupełniające
Terapia zajęciowa
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika - studia uzupełniające
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowa Strategii poprzez Dwustronną Komunikację „Hoshin Kanri”
Inspektor ochrony danych osobowych
Kontynuacja szkolenia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (II część)
Kurs przygotowawczy do egzaminu TOEIC
Master your Business English - korespondencja handlowa i rozmowy telefoniczne
Master your Business English Networking i small talk - nawiązywanie relacji biznesowych
Nowoczesne techniki sprzedaży
Rachunek kosztów w ewidencji księgowej
Trening odporności psychicznej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Każdego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
International WSB
Koło Bankowości i Finansów "Bankier"
Koło Naukowe "Overglob"
Koło Naukowe "Securitas"
Koło Naukowe Integracji Europejskiej "EURO" i Centrum Informacji Europejskiej
Magazyn WSB
Samorząd Studencki
Studencka Grupa Kreatywna "Poza"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Uczelnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 9 uczelni. Strategicznym celem Wyższych Szkół Bankowych jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.


Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

W opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raporcie z 2016 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, zajęła 15. miejsce w rankingu uczelni niepublicznych ,,Perspektywy" z 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, jako jeden z wydziałów WSB w Poznaniu, w rankingu tygodnika "Wprost" (nr 13/2015) zajęła 3. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców.

Co roku uczelnia prosi Was o opinie na swój temat. Pyta, co myślicie o wykładowcach, infrastrukturze, sposobie prowadzenia zajęć. Ocena wprowadzanych przez WSB usprawnień nie jest prosta, dlatego uczelnia bierze pod uwagę wszelkie pomysły i zmienia się dla Was! Między innymi wydłużono godziny otwarcia najczęściej odwiedzanych przez Was miejsc, czyli Dziekanatu oraz Biura Karier i Praktyk. Prawdopodobnie dlatego zdecydowana większość studentów (65%) uważa, że w WSB atmosfera jest bardziej przyjazna niż na innych uczelniach.

Podobnie WSB postępuje, przygotowując programy zajęć. Uczelni pomagają pracodawcy, dzięki czemu proponowane studia dostosowane są do rynku pracy. Skutkuje to tym, że satysfakcja z otrzymanej pracy (po studiach lub jeszcze w ich trakcie) oceniana jest dużo wyżej.


Studenci o uczelni

"Na co dzień pracuję w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Możecie mnie również spotkać w WSB w Chorzowie, gdzie studiuję na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Moja praca jest odpowiedzialna i wymaga pełnej dyspozycyjności. Kontroluję obsługę personelu oraz proces dostarczenia bagażu od pasażera do samolotu. Spełnianie się zawodowo byłoby trudniejsze, gdyby nie dobra organizacja studiów w mojej uczelni, dostosowana także do osób pracujących. Zajęcia trzy dni w tygodniu nie kolidują z moim grafikiem. Plany, oceny, dyżury wykładowców mogę sprawdzić z domu przez Extranet, a dostęp do materiałów z zajęć mam na specjalnej uczelnianej platformie. W przyszłości chciałbym dostać się do Straży Granicznej. Wierzę, że dzięki studiom w chorzowskiej WSB to się uda!".
Piotr Kacprowicz Student I stopnia

"Praktyka zawodowa to ważny element procesu praktycznego kształcenia każdego studenta WSB. Biuro Karier pomaga studentom m.in. w organizacji praktyk. Dbamy o to, aby «próba pracy», jaką niewątpliwie jest praktyka zawodowa, przebiegała w przyjaznej atmosferze oraz dała cenne doświadczenie, które będzie przydatne w przyszłej karierze zawodowej".
Grażyna Kędzierska-Chojnacka Starszy specjalista Biura Karier i Praktyk WSB w Chorzowie

"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow/

Mapa

« powrót - Uczelnie