Zamość, Polska

Akademia Zamojska

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samochodowa
Data science
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika dla pedagogów specjalnych)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
Gerontokineza - aktywny senior
Informatyka (dla nauczycieli)
Integracja sensoryczna
Język angielski w biznesie
Kształcenie zdalne
Matematyka (dla nauczycieli)
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Odnawialne źródła energii
Pośrednictwo pracy
Praca zdalna
Prawo zamówień publicznych
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Przygotowanie pedagogiczne
Rekonstrukcja wypadków i rzeczoznawstwo samochodowe
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Technologie programistyczne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
Zarządzanie projektami europejskimi
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Strona www uczelni:
www.akademiazamojska.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności