Zamość, Polska

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» UPZ - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Pereca 2
22-400 Zamość
tel. (84) 638 34 44

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Filologia
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samochodowa
Data science
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
Gerontokineza – aktywny senior
Informatyka (dla nauczycieli)
Integracja sensoryczna
Język angielski w biznesie
Kształcenie zdalne
Matematyka
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Odnawialne źródła energii
Pośrednictwo pracy
Praca zdalna
Prawo zamówień publicznych
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Przygotowanie pedagogiczne
Rekonstrukcja wypadków i rzeczoznawstwo samochodowe
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Technologie programistyczne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
Zarządzanie projektami europejskimi
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Strona www uczelni:
upz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności