Prezentacja uczelni
Rzeszów, Polska

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
E–administracja
Finanse i rachunkowość
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie transportem - spedycją - logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie
Zarządzanie finansami
Zarządzanie turystyką
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Management of Transport, Shipping, LogisticsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
Finanse i rachunkowość
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie transportem - spedycją - logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

Studia doktoranckiewięcej »
Prawo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Administracja celna w UE
Administracja Publiczna
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administracyjny asystent medyczny
Aktualne problemy prawne w działalności notariusza
Audyt wewnętrzny
Bankowość i prawo bankowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Cyberbezpieczeństwo
Doradztwo podatkowe
Informacje podstawowe
Nowelizacja procedury karnej
Podatki i prawo podatkowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej
Prawo bankowe i bankowość elektroniczna
Prawo dowodowe
Prawo gospodarcze
Prawo karne wykonawcze i penitencjarystyka
Prawo medyczne
Prawo pomocy społecznej w działaniu organów JST
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość, finanse i system podatkowy
Studia menedżerskie
Ubezpieczenia gospodarcze
Współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie wewnętrznym
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu
Zarządzanie dobrami kultury
Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sektorem energetycznym
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Certyfikowane szkolenie językowe- TOLES
Certyfikowany kurs kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia
Dokumenty do pobrania
Kurs E-administracji
Kurs pracy biurowej
Marketing Internetowy
Retoryka i erystyka
Studium celne i skarbowe
Studium kancelaryjno - archiwistyczne
Studium kryminalistyki
Studium mediacji i rozwiązywania sporów
Studium penitencjarystyki i resocjalizacji
Studium prawa dowodowego
Studium projektów unijnych, poziom I i II
Studium przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości
Studium rachunkowości, finansów i podatków, poziom I i II
Studium zamówień publicznych, poziom I
Symulowane rozprawy sądowe
Ścieżki aplikacyjne – profesje prawnicze
Warsztaty kryminalistyczne

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy WSPiA
Chór uczelniany
Europejskie Koło Naukowe
Gazeta „eSeMeS”
Grupa - Studenci dla Praw Człowieka
Klub Absolwenta
Klub Dobrego Studenta
Klub Studencki „Zemsta Docenta”
Koło Naukowe ABW
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Cywilistów "IUSTUS"
Koło Naukowe Karnistów "LEX"
Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawników Administratywistów
Koło Penitencjarne
Koło Strzeleckie LOK WSPiA
Menedżerskie Koło Naukowe
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Wielomieszkaniowy Dom Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu
Kolegium Bezpieczeństwa wewnętrznego
Kolegium PrawaUczelnia Akademicka

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!

WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

95% absolwentów WSPiA znajduje pracę po studiach

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to Uczelnia, po której 95% absolwentów znajduje pracę. Takie wyniki pokazują dane opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia od kilku lat utrzymuje się na pozycji lidera wśród uczelni niepublicznych kształcących na kierunku „prawo”. Może także pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów aplikacyjnych. To wszystko sprawia, że WSPiA jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce kształcących na kierunkach „administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”.

Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS) jednoznacznie wynika, że aż 95% absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA znalazło zatrudnienie po studiach. Raport pokazuje także, że absolwenci studiów II stopnia w WSPiA radzą sobie zdecydowanie lepiej niż absolwenci AGH (89% pracujących), Uniwersytetu Warszawskiego (86%) i UJ (85%).

Doświadczenie Praktyczne!

Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego

WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla studentów kierunków: "administracja//zarządzanie", "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz "prawo". W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców, od października 2013 r. kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek:

 • ścieżka pierwsza - pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;

 • ścieżka druga - elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;

 • ścieżka trzecia - seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;

 • ścieżka czwarta - staże zawodowe;

 • ścieżka piąta - dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji, magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "administracja" i nadawania tytułu "magistra administracji". Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "prawo" i nadawania tytułu "magistra prawa". Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne".

Studia w WSPiA w Rzeszowie prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.

Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje - BED

WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

Najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu, trzecia w Polsce

Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z "VIII Rankingu Wydziałów Prawa" opublikowanego przez "Dziennik Gazeta Prawna". Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce).

Specjalistyczne laboratoria

WSPiA w Rzeszowie oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną (wyposażoną w repliki broni Glock 17 i Beretta). Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęć w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia takie sam jak te, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.

Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!

Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z "VIII Rankingu Wydziałów Prawa" opublikowanego przez "Dziennik Gazeta Prawna". Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce).

Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów "prawa" w WSPiA

W 2014 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w corocznym, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zestawieniu uczelni, których absolwenci zdali egzamin na wybraną aplikację. WSPiA znalazła się na najwyższym miejscu wśród uczelni, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 300 zdających. Zestawienie obejmowało zdawalność egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.

Nas wybierają

Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok. 6000 studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. Pod względem liczby studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia znaleźliśmy się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni akademickich w Polsce według rzetelnego, opartego na danych GUS raportu miesięcznika "Perspektywy" - "Niepubliczne Uczelnie Akademickie w Polsce 2014". Uwzględniając liczbę studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych, było to 3. miejsce, zaś w przypadku ogólnej liczby studentów na studiach niestacjonarnych - 4. miejsce. Świadczy to o dużym i niesłabnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

Pozytywne oceny PKA

Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Znakomita kadra nauczająca

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski.

Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 230 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów.

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadzamy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów:

 1. jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. W ramach tego toku studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego;

 2. jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować inną specjalność. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

Własna baza dydaktyczno-socjalna - ok. 24 tys. m2.

Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, zlokalizowany w centrum Rzeszowa

Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: "Collegium Administrativum", "Collegium Iuridicum", "Collegium Securitatis", klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki - 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m2) oraz w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m2).

Uczelnia społeczna

WSPiA jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych o charakterze społecznym. Jej założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że WSPiA wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

Konkurencyjna Opłata Za Studia !

Żadnych Dodatkowych Opłat

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne, obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są trzy zasady zawarte w umowach:

 • Opłata za studia drugiego stopnia ustalona jest za cały okres studiów (I i II rok).

 • W ramach programu lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA, którzy rozpoczęli studia w WSPiA w roku akademickim 2017/2018 otrzymują od 5% do 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia.

 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia!

Na tym nie koniec !

W opłacie za studia otrzymujesz także:

1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ- DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI

2. JĘZYKI OBCE

3. DRUGI KIERUNEK I DRUGA SPECJALNOŚĆ

4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku "prawo")

5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)

6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA

7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

8. PROGRAMY ZAGRANICZNE

9. PROFILAKTYKA MEDYCZNA

10. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH

11. EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

12. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA

13. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU

Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie uniwersalnego wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną. Uczelnia oferuje studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone będą certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to absolwentom WSPiA na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach). Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, WSPiA oferuje studentom specjalistyczne kursy np.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te oferowane są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej - BED.

Ścieżkę aplikacyjną - przygotowuje do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze

To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku "prawo". Prowadzone będą one na IV i V roku studiów. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

Języki obce

- Od roku akademickiego 2013/14 w WSPiA sam decydujesz o długości oraz różnorodności zajęć z języka obcego. Jeśli ukończyłeś obowiązkowy lektorat, możesz kontynuować naukę języka w formie fakultatywnej. Możesz wybrać jeden z czterech języków: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. W naszej uczelni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na zasadach wolnego słuchacza. Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, których certyfikaty są powszechnie uznawane. Co bardzo ważne nauka języków obcych, w naszej uczelni odbywa się całkowicie za darmo, co daje Ci ogromne oszczędności. Sam przekonasz się, ile pieniędzy oszczędzasz studiując w WSPiA

Jak to wygląda w praktyce?

Będąc studentką studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczyłam się języka obcego przez 150 godzin obowiązkowo. Dodatkowo miałam możliwość kontynuowania nauki tego języka obcego przez 210 godzin (nieobowiązkowo). Chciałam jednak nauczyć się jeszcze jednego języka obcego. Uczelnia dała mi także taką możliwość. Nieobowiązkowo mogłam chodzić na dodatkowe zajęcia, które trwały 60 godzin. Możesz mi wierzyć lub nie, ale wszystko to w ramach jednej opłaty za studia - czyli bez ponoszenia dodatkowych kosztów! - mówi Justyna Kabala, studentka studiów II stopnia.

Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. W trakcie studiów masz możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów (City&Guilds, TOLES), których certyfikaty są powszechnie honorowane.

Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej!

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W ramach zajęć z przedmiotu "informatyka" studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie. Egzaminy przeprowadzane są w Przemyślu i Rzeszowie.

Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie

Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia

Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych

Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Bezpłatne podręczniki

W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

Profilaktyka medyczna

Dbając o zdrowie studentów, Uczelnia organizuje profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny

Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, a w przyszłości także parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

Bezpłatny nieograniczony dostęp do Internetu

Wszyscy studenci mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu na terenie Uczelni: w kawiarenkach internetowych oraz w patio budynku "Collegium Administrativum", gdzie zlokalizowany jest punkt dostępowy Wi-Fi. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych, m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografi i Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów "Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej". Bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

Programy zagraniczne

Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyk za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą

Wykłady w językach obcych

Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:

Program lojalnościowy (5 – 10 - 30 - 50)

Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA - jesteś automatycznie beneficjentem Programu Lojalnościowego.

Otrzymujesz:

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,

 • 5-10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie),

 • 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów studiów I i II stopnia na WSPiA),

 • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,

 • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania:

z pomocy uczelnianego Biura Karier, czytelni, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych.

Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej

W 2011 roku został uruchomiony wieloletni program "Dyplom WSPiA przepustką do biznesu". Obejmuje on praktyki oraz płatne staże zawodowe - 4400 zł za 24 dni stażu (2 dni w tygodniu po 8 godz. przez 12 tygodni) dla studentów kierunku "administracja". Program ten finansowany jest ze środków UE.

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa

Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!

Uczelnia otrzymuje dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2016 roku WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 6 960 900 zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

Stypendia z budżetu Uczelni

Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych latach studiów na każdym z kierunków oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali "Najlepsi z dobrych"

Nagrody dla najlepszych absolwentów

WSPiA nagradza absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim

WSPiA jest właścicielem 48 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3650 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 280 do 340 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Tanie obiady abonamentowe

W restauracji uczelnianej "W ogrodach" studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.

WSPiA to również:

Ciągłe inwestycje

2011

 • Oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny w kampusie WSPiA w Rzeszowie - "Collegium Securitatis", przeznaczony głównie dla studentów kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne", o pow. 2800 m2.

 • Otworzyliśmy nowoczesne laboratorium kryminalistyczne.

 • Zakończyliśmy inwestycję w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne), na którą otrzymaliśmy dotację w wysokości 3,5 mln zł. Jest to jedna z największych tego typu instalacji w Polsce.

 • Uzyskaliśmy dotację w wysokości 8,5 mln zł m.in. na rozbudowę "Collegium Securitatis", obejmującą budynek oraz wielopoziomowy parking dla studentów.

2012

 • Zakończyliśmy tworzenie ogrodów uczelnianych.

2014

 • Na parkingach w kampusie WSPiA oddaliśmy do użytku instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pierwszych w Rzeszowie carportów (stanowisk do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych).

 • Zakończyliśmy rozbudowę "Collegium Securitatis" (dodatkowa pow. 3200 m2) oraz budowę nowych parkingów

2016

 • Otworzyliśmy Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Mieszczą się w nim: Laboratorium Kryminalistyczne (z pracowniami: Identyfikacji Kryminalistycznej, Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej oraz Badań Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Pracownia Balistyki), a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

Obecnie jesteśmy właścicielem obiektów dydaktyczno-socjalnych w Przemyślu i Rzeszowie o pow. ponad 24 tys. m2.

Strzelnica elektroniczna

Studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce

Klinika Prawa i Klinika Administracji

Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Od października 2013 roku udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach, m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (footsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Uczelnia przyjazna studentom

Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

Porozumienie z Komendą Główną Policji

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci wszystkich kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię, przyjęci do służby, mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących, m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

Poczta studencka

Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

"Niezbędnik studenta WSPiA"

Reformujemy system egzaminowania studentów i "Niezbędnik" studenta to właśnie część projektu realizowanego w ramach programu "Nowy Wymiar Studiowania" w WSPiA. Polega on na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

Mapa


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności