Kielce, Polska

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
Coaching i mentoring
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
Etyka
Fryzjerstwo i stylizacja
Integracja sensoryczna
Kadry i płace
Logopedia
Mediacje i konsultacje społeczne - rozwiązywanie konfliktów lokalnych
Neurologopedia
Odnawialne zasoby i źródła energii
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podatki i doradztwo podatkowe
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Przedsiębiorczość
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja z socjoterapią
Rolnictwo
Socjoterapia
Technika
Tyflopedagogika i surdopedagogika
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie BHP
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Inne ośrodki
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach - Filia w BochniBochnia
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach - Wydział Zamiejscowy w MyślenicachMyślenice
Strona www uczelni:
www.etins.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności