Łódź, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo transportu i logistykiStudia online
CyberbezpieczeństwoStudia online
Dietetyka
Dietetyka medyczna
Dietetyka sportowa
Psychodietetyka
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna w praktyce
Podologia
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetyki
KryminologiaStudia online
Przestępczość i patologie społeczneStudia online
PsychokryminalistykaStudia online
PedagogikaStudia online
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiStudia online
CoachingStudia online
Opieka żłobkowa z pedagogiką MontessoriStudia online
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PrawoStudia online
Prawo finansowo-gospodarze z elementami prawa podatkowegoStudia online
Prawo medyczneStudia online
Prawo sądoweStudia online
PsychologiaStudia online
Psychologia biznesuStudia online
Psychologia klinicznaStudia online
Psychologia społeczno-wychowawczaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DietetykaStudia online
Diet Trener PersonalnyStudia online
Dietetyk wieku dziecięcegoStudia online
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieStudia online
Psychodietetyka z elementami obesitologiiStudia online
Żywienie kliniczneStudia online
KosmetologiaStudia online
Biotechnolog w kosmetologii
Menedżer ośrodków SPA i wellnessStudia online
Podolog
Trycholog
KryminologiaStudia online
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudia online
Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczejStudia online
PedagogikaStudia online
Inżynieria społecznaStudia online
Menedżer projektów społeczno-kulturalnychStudia online
Opiekun osoby starszejStudia online
Pedagogika opieki i wychowaniaStudia online
PsychopedagogikaStudia online
Resocjalizacja w środowisku otwartymStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna
Biologia dla nauczycieli
Chemia dla nauczycieli
Coaching
Coaching dietetyczny
Cyberbezpieczeństwo w praktyce
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią
Dietetyka z elementami obesitologii
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagigika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja włączająca
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spectrum autyzmu
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Fizyka dla nauczycieli
Geografia dla nauczycieli
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Historia dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Kosmetologia medyczna w praktyce
Kryminologia
Logopedia
Masaż medyczny
Matematyka dla nauczycieli
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów
Menadżer Ośrodków Spa i Wellness
Nauczanie informatyki w szkole
Nauczanie muzyki w szkole
Nauczanie plastyki w szkole
Nauczanie przyrody w szkole
Nauczanie techniki w szkole
Neurologopedia
Neuropsychologia
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Podologia
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela)
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
Psychologia sportu
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Socjoterapia
Trychologia
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
Zarządzanie oświatą

Kursy, szkoleniawięcej »
Dietetyka dla płodności
Narzędzie pracy coacha/trenera
Warsztaty edukacji międzykulturowej

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe dietetyki - klub młodych naukowców
Koło naukowe dietoprofilaktyki
Koło naukowe młodych dietetyków
Koło naukowe młodych kosmetologów
Koło naukowe żywienia klinicznego
Naukowo-badawcze koło kosmetologii medycznej
Samorząd studencki

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik
O uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów.

Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym co oznacza, że ponad 60% zajęć to zajęcia prowadzone w formie warsztatów i projektów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technologicznych Uczelnia oferuje także studia online, głównie z myślą o osobach, które chcą połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, czy rodzinnymi.

Studenci WSBiNoZ mają także możliwość odbywania praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

Główne atuty uczelni to:

 • Możliwość praktycznej nauki (60% wszystkich zajęć to zajęcia praktyczne)

 • Zaplecze kliniczno-laboratoryjne w największych szpitalach i klinikach województwa łódzkiego dla odbywania praktycznych zajęć dydaktycznych.

 • Możliwość udziału w licznych certyfikowanych szkoleniach i kursach organizowanych niezależnie od stałego programu studiów

 • Wysoko wyspecjalizowaną zarówno teoretycznie jak i praktycznie kadrę dydaktyczną

 • Atrakcyjne kierunki i ścieżki kształcenia, pozwalające uzyskać wykształcenie w pożądanych na rynkach zawodach

 • Dogodne warunki płatności.

 • Nowocześnie wyposażone, własne pracownie specjalistyczne: kosmetologiczne, podologiczne, masażu, chemiczne, pedagogiczne, trychologiczna, technologii żywności;

 • Aule wykładowe z wysokiej klasy sprzętem akustycznym i multimedialnym

 • Wysoki poziom nauczania

 • Dyplom ukończenia Uczelni, który jest wysoko ceniony przez potencjalnych pracodawców.

 • Własne zaplecze gastronomiczno-rekreacyjne (quick-bar z aneksem jadalnym, akwarium morskie 2 500 litrów z żywą rafą koralową i egzotycznymi gatunkami ryb).

Kontakt:

BIURO REKRUTACJI
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278
(wejście od ul. Milionowej)

tel.: 42 683 44 18
rekrutacja@wsbinoz.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności