Skierniewice, Polska

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Finanse i rachunkowość
Kosmetologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Ogrodnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Przygotowanie pedagogiczne
Rolnictwo-ogrodnictwo
Strona www uczelni:
www.ansb.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności