Białystok, Polska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie finansami publicznymi
Arteterapia
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Negocjacje i mediacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podyplomowe studia pedagogiczne
Psychologia biznesu i zarządzania
Seksuologia kliniczna
Socjoterapia
Terapia zajęciowa
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie kryzysowe
Strona www uczelni:
www.nwsp.bialystok.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności