Białystok, Polska

Akademia Podlaska w Białymstoku - Akademia Nauk Stosowanych

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Etyka z filozofią dla nauczycieli
Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia
Negocjacje i mediacje sądowe
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Psychologia biznesu i zarządzania
Psychologia kryzysu i interwencji
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie kryzysowe
Strona www uczelni:
apwb.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności