Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo w Biznesie i Administracji
Bezpieczeństwo w Biznesie i Administracji - Administracja i Finanse Samorządowe
Bezpieczeństwo w Biznesie i Administracji - Bezpieczeństwo Międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo w Biznesie i Administracji - Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji - Kryminologia i kryminalistyka
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji - Służby specjalne i policyjne
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość i Usługi Finansowe
Finanse i rachunkowość - Controlling i audyt wewnętrzny
Finanse i Rachunkowość - Finanse i Organizacja Administracji Publicznej
Finanse i Rachunkowość - Finanse i Zarządzanie w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Doradztwo Podatkowe
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Logistyka
Logistyka - Logistyka i Handel Morski
Logistyka - Logistyka i Spedycja Międzynarodowa
Logistyka - Logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka - Projektowanie i Eksploatacja Systemów Logistycznych
Logistyka - Transport i usługi logistyczne
Pedagogika
Pedagogika - Asystent rodziny
Pedagogika - Doradztwo zawodowe
Pedagogika - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami języka angielskiego
Pedagogika - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
Prawo w Biznesie
Prawo w Biznesie - Prawo i Finanse
Prawo w Biznesie - Prawo i Zarządzanie
Psychologia w Biznesie
Psychologia w biznesie - Coaching
Psychologia w biznesie - Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia w Biznesie - Psychologia Mediacji i Negocjacji
Psychologia w Biznesie - Psychologia Menedżera
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo
Turystyka i rekreacja - Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
Turystyka i Rekreacja - Turystyka Międzynarodowa
Turystyka i Rekreacja - Turystyka rehabilitacyjna i prozdrowotna
Turystyka i Rekreacja - Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka
Zarządzanie
Zarządzanie - Gospodarowanie Nieruchomościami
Zarządzanie - Menedżer BHP
Zarządzanie - Menedżer marketingu i sprzedaży
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Pedagogika - Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika - Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami informatyki
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie - Zarządzanie finansami
Zarządzanie - Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie - Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie projektem – Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie
Zarządzanie - Zarządzanie w turystyce rehabilitacyjnej i hotelarstwie

MBAwięcej »
MBA

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Administrator bezpieczeństwa informacji
Akademia coachingu
Akademia HR
Akademia trenera biznesu
Aplikacje internetowe i mobilne
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)Studia online
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Doradztwo zawodowe i psychospołeczne
E-COMMERCE
Grafika komputerowa i multimedia
HR Manager
Kadry i Płace
Lean management
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Matematyka z elementami informatyki
Mediacje
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Podyplomowe studium dla doktorantów
Psychodietetyka
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University
Rachunkowość od Podstaw
SAP- zintegrowane systemy informatyczne
Six sigma - optymalizacja procesów
Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej
Studia Menedżerskie z Modułem Menedżera Jednostek Hotelowych, SPA i Wellness
Studia menedżerskie z modułem zarządzania ryzykiem
Studia menedżerskie z modułem zarządzania sprzedażą
Studia menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego
Studia menedżerskie z modułem zarządzania w bankowości
Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Studia rachunkowości z modułem rachunkowości budżetowej
Studia rachunkowości z modułem rachunkowości finansowej
Studia rachunkowości z modułem rachunkowości zarządczej
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Wycena Nieruchomości
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
Zarządzanie finansami i controlling
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie projektami EFS i EFRR

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie zaangażowania dzięki coachingowemu stylowi zarządzania
Coaching managerski i executive coaching
Metoda Dobrego Startu
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Negocjacje
Podstawowe narzędzia Informatyczne dla Menadżera
Terapia ręki
Zarządzanie projektem HR

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Coachingowe Centrum Rozwoju"
Koło Naukowe "Synergia"
Samorząd Studentów

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu, czyli:

szkołą wyższą:
 • nastawioną na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw,
 • kształcącą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i dziedzin pokrewnych,
 • oferującą uzyskanie wykształcenia na poziomie licencjatu, magisterium, doktoratu,
 • realizującą kształcenie ustawiczne, zwłaszcza w postaci kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
 • zorientowaną na doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy,
 • opierającą kształcenie na szeroko zakrojonych własnych badaniach,
 • zatrudniającą w zdecydowanej większości własną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • stosującą nowoczesne, aktywne metody i techniki kształcenia,
 • zapewniającą odpowiednie warunki studiowania studentom.

organizacją:

 • sprawnie i nowocześnie zarządzaną,
 • opierającą swoje funkcjonowanie na profesjonalnych, oddanych i zadowolonych z pracy pracownikach,
 • świadczącą usługi wysokiej jakości,
 • zapewniającą odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom,
 • nastawioną na rozwój i doskonalenie się (organizacją uczącą się).

instytucją:

 • kierującą się w swoim działaniu, w tym zwłaszcza w relacjach ze studentami, pracownikami i otoczeniem, wartościami humanistycznymi, w szczególności uczciwością, rzetelnością, zasadami partnerstwa,
 • utrzymującą szerokie relacje ze światem,
 • zorientowaną na działanie na rzecz regionu.
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin/

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie