Gdańsk, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo morskie
Bezpieczeństwo turystyki morskiej
BHP na statkach i obiektach morskich
Logistyka i transport morski
Morska Straż Graniczna
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
Ratownictwo morskie
Terroryzm morski
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
Zarządzanie kryzysowe na morzu
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo lotnictwa
Bezpieczeństwo publiczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Ekologia informacji
Kryminalistyka z detektywistyką
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Edukacja i promocja zdrowia
Ekologia informacji
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż
Polityka klimatyczna
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
Pedagogika
Animacja kultury z artetrapią
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa
Psychologia
Neuropsychologia
Psychoekologia informacji
Psychologia biznesu i zarządzania
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia emocji
Psychologia kliniczna
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia społeczna
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w sporcie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo klimatyczne
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich
Bezpieczeństwo publiczne
Coaching w zarządzaniu bezpieczeństwem
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
Kryminalistyka śledcza
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne i kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
Cyberbezpieczeństwo
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
Menedżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie
Menedżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Menedżer BHP z metodyką
Menedżer czasu wolnego i kultury
Menedżer turystyki zdrowotnej
Migracje i uchodźctwo
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Neuropsychologia kliniczna
Obrona terytorialna
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja
Psychopatologie
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zoopsychologia

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
Doradztwo zawodowe – jak szukać pracy skutecznie?
Koordynator opieki senioralnejStudia online
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działaniaStudia online
Negocjator policyjnyStudia online
Obserwator monitoringu sądów
Poker osobowościowy
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałaniaStudia online
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznychStudia online
Public relations dla służb mundurowychStudia online
Sprawdź się w talent roomie
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowychStudia online
Zatoka talentów – odkryj swój potencjał
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrofStudia online

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier i Rozwoju

Organizacje studenckiewięcej »
Studenckie Koło Naukowe “Autarkia”
Studenckie Koło Naukowe “Psychologiczne Koło Naukowe”
Studenckie Koło Naukowe “Waleczni Studenci Bezpieczeństwa”
Studenckie Koło Naukowe Sicurezza

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia stawia na zajęcia praktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.


>> WYPEŁNIJ WNIOSEK NA STRONIE


Uczelnia posiada swoje wydziały w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie, Jastrzębiu Zdrój oraz w Koszalinie.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów

 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia

 • Koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów

 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%

 • Wysokie stypendia: socjalne, naukowe nawet do 1500 zł

 • Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim cennych umiejętności

 • Program kształcenia oparty na realnym zapotrzebowaniu przez pracodawców

 • Jakość nauczania mierzona efektami w postaci zatrudnienia absolwentów na rynku pracy, którzy nie mieli problemu ze zalezieniem zawodu zgodnego z nabytymi kompetencjami

 • Współpraca oraz partnerstwo z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem

 • Program Erasmus, który pozwala na międzynarodową współpracę szkół wyższych: Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Turcja, Ukraina, Holandia

 • Upowszechnianie humanistycznych wartości

 • Brak barier dla osób niepełnosprawnych

 • Oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach

 • Propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

 • Wspaniała atmosfera!


Dołącz do nas na Facebooku!


W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33

Mapa

Informator rekrutacyjny dla kandydatów
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności