Suwałki, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Filologia
Finanse i rachunkowość
Kosmetologia
Logistyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo Ochrony Danych Osobowych. Wyzwania wobec nowych regulacji prawnych
Celna i spedycyjno-transportowa obsługa handlu międzynarodowego
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu
Kadry i płace
Menedżerskie
Nowoczesne zarządzanie kadrami
Ochrona i obrona ludności
Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej
Zarządzanie Zamówieniami Publicznymi
Strona www uczelni:
www.pwsz.suwalki.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności