Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel. 61 833 05 30

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne
Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
Coaching nauczycielski
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości
Dziennikarstwo sportowe
Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
Edukacja wczesnoszkolna
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną
Integracja sensoryczna
Logopedia
Management i coaching sportowy
Nauczanie biologii
Nauczanie filozofii i etyki
Nauczanie fizyki
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Nauczanie informatyki
Nauczanie matematyki
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki
Nauczanie techniki
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie
Neurologopedia
Odnowa biologiczna
Oligofrenopedagogika
Pedagogika lecznicza i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalna - edukacja, terapia i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami - nowoczesny manager
Przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Psychodietetyka
Resocjalizacja i socjoterapia
Surdologopedia
Surdopedagogika
Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami SI
Terapia logopedyczna
Trener personalny i dietetyka w sporcie
Tyflopedagogika z elementami grafiki komputerowej
Wczesna interwencja logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami oraz wsparcie rodzin
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Wychowanie fizyczne i zdrowotne z elementami SI
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Zarządzanie oświatą

Strona www uczelni:
wsuniterra.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności