Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Pedagogika
Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika specjalna

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne
Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
Doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości
Edukacji wczesnoszkolnej
Logopedii
Nauczania Biologii
Nauczania Filozofii i Etyki
Nauczania Fizyki
Nauczania Historii
Nauczania Informatyki
Nauczania Matematyki
Nauczania Plastyki, Muzyki, Techniki, Wiedzy o kulturze
Nauczania Techniki
Nauczania Wiedzy o społeczeństwie
Nauczania Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie
Nauczania Wychowania do życia w rodzinie
Nauczania Wychowania fizycznego
Neurologopedia
Oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogiki leczniczej z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną
Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager
Przygotowania metodycznego do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Przygotowania pedagogicznego
Przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa oraz koordynatora bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
Psychodietetyka
Resocjalizacji i socjoterapii
Socjoterapia
Surdologopedia
Surdopedagogiki
Terapii i diagnozy pedagogicznej
Tyflopedagogiki
Wczesna interwencja logopedyczna
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu
Wychowania przedszkolnego
Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzania oświatą

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Pedagogiki Specjalnej
logo.jpg
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach z całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni jest bardzo prosta - spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana kultura. To właśnie ona stanowi wspólny mianownik wykładanych przez nas przedmiotów, a także filozofii nauczania. Wszelka inność, nietypowość, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie - wzbogaca. Stajemy się przez to sami trochę inni, bardziej otwarci i empatyczni. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie, ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poszukiwanie przygód, poczucie samorealizacji, a czasami potrzeba pomocy potrzebującym.

WS Uni-Terra dysponuje atrakcyjną ofertą dla osób, które chcą powiązać swoją karierę zawodową z pedagogiką specjalną i dietetyką. Uczelnia daje możliwość rozwoju także na studiach podyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent jest specjalistą w wybranym przez siebie temacie i dysponuje praktyczną wiedzą, niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie. Położenie nacisku na nowoczesną metodykę nauczania i najlepszych praktyków w kraju daje studentom WS Uni-Terra gwarancję doskonałego przygotowania do wejścia na rynek pracy.
Dlaczego warto wybrać WS Uni-Terra?
  • to jedyna w Wielkopolsce uczelnia niepubliczna kształcąca na kierunku pedagogika specjalna,
  • doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom kształcenia,
  • bardzo szeroki wybór specjalności daje możliwość dokładnego ukierunkowania na indywidualne zainteresowania i potrzeby,
  • wykładowcy kładą duży nacisk na praktyczna stronę kształcenia jako najistotniejszego elementu nauczania,
  • wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie budynków przy ul.Prądzyńskiego,
  • bliskość Dworca Kolejowego i Autobusowego - łatwy dojazd!


Strona www uczelni: www.wsuniterra.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności