Kraków, Polska

Akademia Ignatianum w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administracja publiczna i służby państwowe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Administration and Public Policy in the European Union
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo prasowe
Dziennikarstwo radiowe
Dziennikarstwo telewizyjne
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Redakcja tekstów anglojęzycznych
Filozofia
Etyka i coaching
Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
Cyberkultura i media
Sztuki wizualne
Zarządzanie instytucjami kultury
Nauki o polityce
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
International Politics and Communication
Logistyka bezpieczeństwa
Public relations i marketing polityczny
Zarządzanie informacją i media
Pedagogika
Logopedia
Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Resocjalizacja kreująca
Praca socjalna
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
Turystyka i rekreacja
Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Turystyka regionalna
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Infobrokering i zarządzanie informacją
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w instytucjach kościelnych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia
Psychokryminologia
Psychologia kliniczna
Psychologia zarządzania
Wspomaganie rozwoju

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
Dziennikarstwo śledcze
Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Filologia angielska
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
Wolontariat misyjny z językiem angielskim
Filozofia
Etyka i coaching
Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
Cyberkultura i media
Kultura europy środkowo-wschodniej
Promocja kultury
Sztuki wizualne i teatr
Turystyka międzynarodowa
Nauki o polityce
Analityka polityczna
Bezpieczeństwo państwa
Cyberbezpieczeństwo
Media, reklama i promocja w sferze publicznej
Pedagogika
Arteterapia z twórczą resocjalizacją
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Praca socjalna
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
Wsparcie społeczne

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Arteterapia w animacji kultury
Bezpieczeństwo publiczne
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
Cyberbezpieczeństwo
Doradztwo zawodowe
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Etyka - specjalizacja nauczycielska
Katecheza przedszkolna
Komunikacja i migracje kulturowe
Logopedia
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Szkoła Formatorów
Technologie internetowe w polityce
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
Wiedza o kulturze i sztuce
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza
Dyskusyjne Koło Naukowe „Kontrapunkt”
Dziennikarskie Koło Naukowe
Koła naukowe Studentów Resocialis
Koło Nauk Politycznych
Koło Naukowe Administrare
Koło Naukowe Historyczno–Artystyczne SztukARTeria
Koło Naukowe Studentów Filozofii "Żyrafa"
Koło Naukowe Turystyki Kulturowej
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT
Samorząd Studencki
Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP
Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki SKN
Teatr KX
Teatralne Koło Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny
Ignatianum.jpg

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Studenci Ignatianum nie opłacają czesnego za studia stacjonarne.

Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_1.jpg

Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny - do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności