Starachowice, Polska

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach - Wydział Zamiejscowy w Starachowicach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

Inne ośrodki
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach - Wydział Zamiejscowy w KościerzynieKościerzyna
Strona www uczelni:
www.pomeraniachojnice.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności