Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Białystok, Polska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

Typ uczelni: muzyczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Wokalistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Wokalistyka

Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności