Warszawa, Polska

Collegium Humanum

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Administracja
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja i zarządzanie nieruchomościami
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
E-administracja
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Prawo w biznesie
Zamówienia publiczne
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola finansowa
Bankowość i doradztwo inwestycyjne
Controlling inwestycyjny
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Kryptowaluty
Podatki, kadry i płace
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie ryzykiem w finansach
Pedagogika
Andragogika, mentoring i coaching
Doradztwo zawodowe i HR
Edukacja medialna i technologie informatyczne
Grywalizacja w edukacji
Innowacyjne metody kształcenia
Kryminologia i resocjalizacja
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
Opieka żłobkowa i przedszkolna
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
Pedagogika opiekuńcza osób starszych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
Pedagogika turystyki i rekreacji
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Profilaktyka i interwencja kryzysowa
Resocjalizacja z socjoterapią
Zarządzanie
Biznes i marketing międzynarodowy
Doradztwo zawodowe i coaching
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
Grywalizacja w marketingu
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
Inżynieria Menedżerska
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
Kryptowaluty w biznesie
Marketing
Marketing i zarządzanie organizacją eventów
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
Mobile & Digital Marketing
Neuromarketing
Przywództwo w biznesie
Psychologia biznesu i coaching
Transport, logistyka i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)
Zarządzanie danymi i analityka Big Data
Zarządzanie e-sportem
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w IT i Digital Design

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia w języku angielskimStudia online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Prawo - dla licencjatów i magistrów
PsychologiaStudia online
Neuromarketing
Neuropsychologia
Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
Psychologia biznesu i coaching
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna studia
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia międzykulturowa
Psychologia reklamy i mediów
Psychologia rodziny
Psychologia sądowa
Psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia sportu
Psychologia uzależnień
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia zdrowia
Psychologia zwierząt
Psychoseksuologia
Psychoterapia
Psychotraumatologia
Psychologia dla licencjatów i magistrów

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Administracja
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja i zarządzanie nieruchomościami
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
E-administracja
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Prawo w biznesie
Zamówienia publiczne
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola finansowa
Bankowość i doradztwo inwestycyjne
Controlling inwestycyjny
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Kryptowaluty
Podatki, kadry i płace
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie ryzykiem w finansach
Pedagogika
Andragogika studia, mentoring i coaching
Doradztwo zawodowe i HR
Kryminologia i resocjalizacja
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
Opieka żłobkowa i przedszkolna
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
Pedagogika opiekuńcza osób starszych
Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
Pedagogika turystyki i rekreacji
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Profilaktyka i interwencja kryzysowa
Resocjalizacja z socjoterapią
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Zarządzanie
Biznes i marketing międzynarodowy
Doradztwo zawodowe i coaching
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
Grywalizacja w marketingu
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
Inżynieria Menedżerska
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
Kryptowaluty w biznesie
Marketing
Marketing i zarządzanie organizacją eventów
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
Mobile & Digital Marketing
Neuromarketing
Przywództwo w biznesie
Psychologia biznesu i coaching
Transport, logistyka i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)
Zarządzanie danymi i analityka Big Data
Zarządzanie e-sportem
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w IT i Digital Design

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Arteterapia w edukacji
Asystent rodziny
BHP –Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Compliance
Controlling i audyt
Cyberbezpieczeństwo
Design Thinking
Dietetyka i psychologia zdrowia
Doctor of Business Administration (DBA)
Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science
Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne
Doctor of Business Administration (DBA) – Coaching Zaawansowany
Doctor of Business Administration (DBA) – Cyberbezpieczeństwo
Doctor of Business Administration (DBA) – Energetyka
Doctor of Business Administration (DBA) – Mobile & Digital Marketing
Doctor of Business Administration (DBA) – Przywództwo i Coaching
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie HR
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Turystyce
Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie
Doctor of Public Administration (DPA)
Doctor of Public Health (DPH)
Dyrektor finansowy
Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie
Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0
IOD –Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Key Account Management Academy
Komunikacja wizerunkowa
Koordynator ds. Dostępności
Marketing internetowy
Master of Laws (LL.M.)
Master of Public Administration (MPA) – Administracja Publiczna
Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne
Neurologopedia
Ochrona środowiska
Office Manager
Organizacja i zarządzanie oświatą
Personal Branding i Public Relations
Podatki, finanse, kadry i płace
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Prawo gospodarcze i handlowe
Projektant kariery
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kliniczna
Psychologia pozytywna
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia transportu
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii
Psychoonkologia
Psychotraumatologia – Master of Science (MSc.)
Quality Manager
Seksuologia
Trener umiejętności społecznych
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration (MBA)
Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE
Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne
Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo
Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury
Master of Business Administration (MBA) – Mobile & Digital Marketing
Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce
Master of Business Administration (MBA) – Zmiana & Dialog

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk Zawodowych

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Anima Actio
Koło Naukowe Brain Drill
Koło Naukowe Diagnosis
Koło Naukowe Empathy Centrum Wsparcie Psychologicznego
Koło Naukowe Investment&Finance
Koło Naukowe Liberum Avis
Koło Naukowe Liderów Przedsiębiorczości "Start-Up"
Koło Naukowe Práksis
Koło Naukowe Prawa Karnego
Koło Naukowe Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Koło Naukowe Psychologów Chrześcijańskich
Koło Naukowe Psychoonkologii w Praktyce Klinicznej
Koło Naukowe Psychoterapii "Insight"
Koło Naukowe Radiohumanum
Koło Naukowe Seksuologii "Sexualitas Humana"
Koło Naukowe Studentów Psychologii Humanologia
Koło Naukowe Tygryski Zarządzania
Koło Naukowe Zarządzanie Creative Mind
Samorząd Studencki
Uczelniany Klub AZS

Inne ośrodki
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPoznań
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Strona www uczelni:
humanum.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności