Pułtusk, Polska

Akademia im. Aleksandra Gieysztora - filia AFiB Vistula

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Historia
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Historia
Pedagogika
Politologia

Inne ośrodki
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaWarszawa

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności