Płock, Polska

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Filologia angielska
Finanse z elementami matematyki
Kosmetologia
Nowe media
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną
Ekonomia
Filologia angielska
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych
Bezpieczeństwo publiczne
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i zarządzanie zasobami ludzkimi
E-usługi administracji
Etyka szkolna
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Język angielski w biznesie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Lean Management – szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem.
Logistyka w przedsiębiorstwie
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Negocjacje i mediacje
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika szkolna i trening kreatywności
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość finansowa w praktyce.
Rozwój osobisty – studia coachingu
Studia Podyplomowe Menedżerskie dla MŚP
Studium socjoterapii i pomocy psychologicznej
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Wycena, pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami.
Zastosowanie Excela w biznesie
Strona www uczelni: mazowiecka.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności