Płock, Polska

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

Studia podyplomowewięcej »
Analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych
Bezpieczeństwo publiczne
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i zarządzanie zasobami ludzkimi
E-usługi administracji
Etyka szkolna
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Język angielski w biznesie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Lean Management – szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem.
Logistyka w przedsiębiorstwie
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Negocjacje i mediacje
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika szkolna i trening kreatywności
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość finansowa w praktyce.
Rozwój osobisty – studia coachingu
Studia Podyplomowe Menedżerskie dla MŚP
Studium socjoterapii i pomocy psychologicznej
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Wycena, pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami.
Zastosowanie Excela w biznesie
Strona www uczelni:
mazowiecka.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności