Paryż, Francja

Université PSL

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

II stopnia magisterskie
Studia
Nauki o życiuStudia w języku angielskim
Chemistry and Life SciencesStudia w języku angielskim
EnergieStudia w języku angielskim
ArchiwumStudia w języku francuskim
ChemiaStudia w języku francuskim
EnergiaStudia w języku francuskim
Energia jądrowaStudia w języku francuskim
FilozofiaStudia w języku francuskim
FizykaStudia w języku francuskim
InformatykaStudia w języku francuskim
PrawoStudia w języku francuskim
BioMedical EngineeringStudia w języku francuskim
Chimie et sciences des matériauxStudia w języku francuskim
Chimie et sciences du vivantStudia w języku francuskim
Chimie moléculaireStudia w języku francuskim
Chimie physique et analytiqueStudia w języku francuskim
Civilisations, cultures et sociétésStudia w języku francuskim
Comptabilité, contrôle, auditStudia w języku francuskim
Design des matériaux et structuresStudia w języku francuskim
Digital Materials and Advanced Processes ModellingStudia w języku francuskim
ÉnergétiqueStudia w języku francuskim
Énergie propre et renouvelableStudia w języku francuskim
Énergies renouvelablesStudia w języku francuskim
Expert en environnement et développement durableStudia w języku francuskim
GéostatistiquesStudia w języku francuskim
HumanitésStudia w języku francuskim
Humanités numériquesStudia w języku francuskim
Industrie des ressources minérales et sociétéStudia w języku francuskim
Ingénierie de la santéStudia w języku francuskim
Ingénierie de projets et d'affaires dans le domaine de l'analyse et du diagnosticStudia w języku francuskim
Ingénierie et gestion de l'environnementStudia w języku francuskim
Ingénierie et gestion du gazStudia w języku francuskim
International Energy ManagementStudia w języku francuskim
International Environmental ManagementStudia w języku francuskim
Lettres et humanitésStudia w języku francuskim
Maîtrise des risques industrielsStudia w języku francuskim
Management de l'innovationStudia w języku francuskim
Management des organisations et des politiques publiquesStudia w języku francuskim
Management global RSE et développement durable - maîtrise des risques QSE et stratégie de DDStudia w języku francuskim
Management industriel et excellence opérationnelleStudia w języku francuskim
Management industriel et systèmes logistiquesStudia w języku francuskim
Management stratégique de l'information et des technologiesStudia w języku francuskim
Manager de projet en infrastructures de recharge et véhicules électriques et autonomesStudia w języku francuskim
Mathématiques et applicationsStudia w języku francuskim
Optimisation des systèmes énergétiquesStudia w języku francuskim
Sciences de l'univers et technologies spatialesStudia w języku francuskim
Sciences de la Terre et des planètes, environnementStudia w języku francuskim
Sciences du vivantStudia w języku francuskim
Sciences Economiques et SocialesStudia w języku francuskim
Sciences et génie des matériauxStudia w języku francuskim
Stratégies énergétiquesStudia w języku francuskim
Transport et développement durableStudia w języku francuskim
Strona www uczelni:
psl.eu/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności