Bielsko-Biała, Polska

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

Plac Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 810 01 89 wew. 2, 33 815 11 07 wew. 7

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym
Gerontologia z elementami geriatrii
Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: pedagog szkolny
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Samorząd terytorialny i administracja samorządowa
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
Terapia zajęciowa i arteterapia
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - Filia w Stalowej WoliStalowa Wola
Strona www uczelni:
www.wsa.bielsko.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności