Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Bielsko-Biała, Polska

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
E-mail: wsa@wsa.bielsko.pl
tel. (+48 33) 810 01 89
fax: (+48 33) 810 01 89 wew. 143

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradca zawodowy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Gospodarka turystyczna w regionie
Gospodarowanie nieruchomościami
Kierowanie jednostką ratowniczą
Logopedia
Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika terapeutyczna (lecznicza) z rehabilitacją ruchową

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji
Wydział Fizjoterapii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział Studiów Międzynarodowych
Strona www uczelni: www.wsa.bielsko.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności