Oświęcim, Polska

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja dla bezpieczeństwa
Inspektor Ochrony Danych
Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
Kreacja wizerunku i public relations
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zintegrowane Systemy Zarządzania

Strona www uczelni: www.uczelniaoswiecim.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności