Brzeg, Polska

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia w edukacji
Bibliotekoznawstwo
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Edukacja dla bezpieczeństwa. status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem aspergera
Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i w gimnazjum
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym
Historia
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Język polski
Logopedia
Logopedia przedszkolna i szkolna
Neurologopedia
Odnawialne Źródła Energii
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
Profilaktyka, terapia uzależnień
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia kliniczna dla nauczycieli
Resocjalizacja i socjoterapia
Retoryka funkcyjna, emisja i rehabilitacja głosu
Rewalidacja osób z tyflodysfunkcją
Surdopedagogika
Terapia zajęciowa
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
Wspomaganie osób z autyzmem i Aspergerem
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie procesowe organizacją
Strona www uczelni:
www.wshe.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności