Bydgoszcz, Polska

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Budownictwo
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Agent celny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biologia
Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji
Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 r. ż. (studia specjalistyczne dla absolwentów studiów podyplomowych SI KPSW przy współpracy z PTIS w Warszawie)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym
Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia
Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika+surdopedagogika)
Edukacja Montessori w przedszkolu (studia podyplomowe doskonalące)
Edukacja włączająca - Pedagogika specjalna
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Filozofia dialogu, sztuka życia
Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
Fizyka
Geografia
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
Gospodarka komunalna
Grafika komputerowa dla nauczycieli
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Informatyka dla nauczycieli
Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Logistyka
Logopedia ogólna
Logorytmika z edukacją artystyczną
Mediacje rodzinne
Metodyka zdalnego nauczania
Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
Pedagogika tańca z choreografią
Podologia
Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami choachingu
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu
Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i psychologów
Przygotowanie pedagogiczne dla szkół ponadpodstawowych i psychologów
Psychopedagogika z neurodydaktyką
Rachunkowość i finanse
Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
Terapia pedagogoiczna z modułem pedagogiki włączającej
Terapia zajęciowa
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala- dodatkowo płatne)
Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie edukacją włączającą
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kadrami, płace, doradztwo personalne
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie oświatą

Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności