Chojnice, Polska

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja celno-skarbowa
Administracja elektroniczna
Administracja finansowa
Administracja publiczno-gospodarcza
Arteterapia i terapia zajęciowa
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
BHP z metodyką (nowość)
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo rodzinne
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa
Logopedia szkolna
Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym
Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
Oligofrenopedagogika
Opiekun w domu pomocy społecznej i elementy opieki paliatywnej
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne
Resocjalizacja i socjoterapia
Surdopedagogika
Surdotyflopedagogika
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Terapia pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w oświacie

Inne ośrodki
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach - Wydział Zamiejscowy w KościerzynieKościerzyna
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach - Wydział Zamiejscowy w StarachowicachStarachowice
Strona www uczelni:
www.pomeraniachojnice.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności