Częstochowa, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. 1 Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administrator bezpieczeństwa informacji
Akademia trenera
Asystent rodziny
Audytor wewnętrzny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach
Coaching pracowniczy
Detektywistyka
Dietetyka i planowanie żywienia
Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna
Grafika komputerowa
Informatyka śledcza
Kadry i prawo pracy
Kryminalistyka
Kryminologia i kryminalistyka
Menadżer HR
Nowoczesne Metody Rekrutacji
Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Profilaktyka i terapia uzależnień
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Rzecznik prasowy
Socjoterapia i resocjalizacja
Studium przywództwa
Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość
Terapia zajęciowa
Wywiad i kontrwywiad
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie gospodarką odpadami
Zarządzanie i Administracja
Zarządzanie i realizacja projektów unijnych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
www.wsz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności