Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
International Business, Trade & MarketingStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Marketing and Sales ManagementStudia w języku angielskim
Mobile and Cloud ComputingStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Psychology in BusinessStudia w języku angielskim
Security and Continuity of ITStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwa
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Analityk rynku
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem chińskim
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska z językiem rosyjskim
Język angielski w biznesie i w turystyce
Specjalność tłumaczeniowa
Finanse i rachunkowość
Finanse i inwestycje giełdowe
Finanse na rynkach międzynarodowych
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Kosmetologia
Pedagogika
Resocjalizacja
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym
Socjologia biznesu i organizacji
Socjologia mediów i kultury popularnej
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Media i komunikacja międzynarodowa
Zarządzanie
Kadry i płace w praktyce
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer jakości
Psychologia w biznesie
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Aplikacje mobilne
Bezpieczeństwo i ciągłość działań IT
Cloud Computing
Grafika komputerowa i projektowanie www
Inżynier oprogramowania systemów bazodanowych
Inżynieria internetu rzeczy
Sieci komputerowe i bazy danych
Logistyka
E-commerce i technologie mobilne w logistyce
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka w biznesie – studia dualne
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Zarządzanie zakupami i zaopatrzenie
Transport
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
Inżynieria i bezpieczeństwo kolejowe
Logistyka i spedycja w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Data ScienceStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
IT Project ManagementStudia w języku angielskim
IT SecurityStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
Grafika komputerowa i multimedia
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science
Menedżer projektu IT
Zastosowanie sieci komputerowych
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
Organizacja i technika transportu kolejowego
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
Analityk danych biznesowych
Kadry i płace w praktyce
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Menedżer projektu
Menedżer sprzedaży
Menedżer w administracji publicznej
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Psychologia menedżerska
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business)Studia online
Administracja publicznaStudia online
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji
Akademia Lean Management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Akademia trenera biznesu
Arteterapia
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjneStudia online
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business Development - coaching, konsulting, mentoring
Cloud ComputingStudia online
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danychStudia online
Doradca podatkowyStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjneStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business Partner
Human Smart Cities
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczneStudia online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży
Menedżer JakościStudia online
Menedżer LogistykiStudia online
Menedżer w świecie VUCAStudia online
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danychStudia online
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychStudia online
Prawo w zarządzaniuStudia online
Prawo zamówień publicznych
Professional Program in Business Administration
Psychologia przywództwaStudia online
Rachunkowość i finanseStudia online
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Terapia ręki - Kurs nadający uprawnienia certyfikowanego terapeuty ręki - webinarium
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Trener zdrowego stylu życia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjneStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnychStudia online
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV NordStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie cyberbezpieczeństwemStudia online
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie w oświacieStudia online
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

MBAwięcej »
Executive MBA
Executive MBA dla branży wodociągowejStudia online
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)Studia online
MBA Industry 5.0Studia online
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Professional Program in Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
Alternatywne i wspomagające formy komunikacji AAC
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)
Awans zawodowy nauczyciela - ważne zmiany w prawie oświatowym
Biblioterapia
Certyfikacja w zakresie kompetencji zarządzania procesami/projektami Six Sigma Green Belt
Chief Happiness Officer
Choreoterapia
Compliance antykorupcyjny - bezpieczeństwo osobiste, współpracowników i spółki, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym
Emisja głosu
Etyka w biznesie - "Dress code w pracy"
Etykieta w biznesie - "Dress code w pracy"
Foam Mobility- szkolenie z zakresu Foam Rollera, Flossband
Kinesiotaping - kurs podstawowy pod patronatem PTF
Kinesiotaping w terapii ręki
Matematyka a programowanie
Metodyka nauczania programowania i robotyki z użyciem "małych robotów" Ozobot
Moduł I - Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej
Moduł II - Prawa człowieka, w tym podstawowe prawa obywateli UE
Moduł III - Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży
Muzykoterapia
Nadzór pedagogiczny - szkolenie dla kadry kierowniczej
Nowoczesne zabiegi aparaturowe w fizjoterapii
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym w związku ze stosowaniem RODO i po zmianach wprowadzanych przepisami tzw. ustawy dostosowującej z dnia 21 lutego 2019 r.
Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie
Podstawy osteopatii z diagnostyką funkcjonalną dla fizjoterapeutów
Podstawy symulacji procesów logistycznych w oprogramowaniu FlexSim
Profesjonalna obsługa klienta, z uwzględnieniem obsługi klienta trudnego
Programowanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Radzenie sobie ze stresem życiowym i zawodowym
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób ze spektrum autyzmu
Szkolenie muzyczno-taneczne "Marzenia do spełnienia"
Teatroterapia
Techniki negocjacji
Terapia ręki - Kurs nadający uprawnienia certyfikowanego terapeuty ręki
TUS Trening Umiejętności Społecznych
Wpływ procesów produkcyjnych na wyniki finansowe firmy - zdroworozsądkowe zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem i jakością w projektach
Zarządzanie zespołem pracowniczym

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
UTW

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB
Informatyczne Koło Naukowe
Koło Naukowe "Climate Changes"
Koło Naukowe "Paedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe ENERGIA
Koło Naukowe Erasmus Student Network
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
Koło Naukowe OPERATIO
Koło Naukowe Transportu InterRail
Samorząd Studentów
Studenckie Koło Naukowe ITLogis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności