Prezentacja uczelni
Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
International Business, trade & marketingStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Cyfryzacja w administracji
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwa
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Analityk rynku
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem chińskim
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Język angielski w biznesie i w turystyce
Specjalność tłumaczeniowa
Finanse, rachunkowość i podatki
Finanse i inwestycje giełdowe
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Kosmetologia
Pedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa
Resocjalizacja
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Coaching w biznesie
Media cyfrowe i metody badań w internecie
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja
Handel międzynarodowy
Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych
Zarządzanie
Kadry i płace w praktyce
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer jakości
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia dualne
Aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowejStudia dualne
Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
Cloud Computing
Grafika komputerowa i projektowanie www
Inżynieria internetu rzeczy
Sieci komputerowe i bazy danych
Systemy rzeczywistości wirtualnej
LogistykaStudia dualne
Inżynier jakości
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka w biznesieStudia dualne
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Inżynieria ruchu
Spedycja w transporcie
Systemy informatyczne w transporcie
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport szynowy - infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Data ScientistStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
Grafika komputerowa i multimedia
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science
Menedżer projektu IT
Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
Systemy telemetryczne i internet rzeczy
Zastosowanie sieci komputerowych
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Inżynieria ruchu
Logistyka i spedycja w transporcie
Systemy informatyczne w transporcie
Transport szynowy - automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
Analityk danych biznesowych
Coaching i mentoring
E-commerce
Kadry i płace w praktyce
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Menedżer projektu
Menedżer sprzedaży
Menedżer w administracji publicznej
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Psychologia menedżerska
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia doktorskiewięcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika

MBAwięcej »
Executive MBA
Executive MBA dla branży wodociągowej
Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)
MBE Manager Przemysłu 4.0

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Lean Management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia menedżerów IT
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Akademia trenera biznesu
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business coaching
Cloud Computing
Coaching zdrowego stylu życia
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business Partner
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
Neurologopedia
Neurorehabilitacja
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne
Personal Branding
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Psychologia przywództwa
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - studia kwalifikacyjne
Surdologopedia
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Kursy, szkoleniawięcej »
Emisja głosu
Etykieta w biznesie - "Dress code w pracy"
Kinesiotaping w terapii ręki
Moduł I - Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej
Moduł II - Prawa człowieka, w tym podstawowe prawa obywateli UE
Moduł III - Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży
Techniki negocjacji
TUS Trening Umiejętności Społecznych
Wpływ procesów produkcyjnych na wyniki finansowe firmy - zdroworozsądkowe zarządzanie produkcją

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
UTW

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB
Informatyczne Koło Naukowe
Koło Naukowe "Climate Changes"
Koło Naukowe "Paedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe ENERGIA
Koło Naukowe Erasmus Student Network
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
Koło Naukowe Transportu InterRail
Samorząd studencki
Studenckie Koło Naukowe ITLogis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności