Gdańsk, Polska

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Kopernika 16
80-208 Gdańsk
tel. (058) 728 46 40, (058) 728 46 41

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku
Pedagogika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja cyfrowa
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo w oświacie
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Etyka
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Logistyka
Logopedia ogólna z logopedią szkolną
Marketing w sporcie i e-sporcie
Nauczanie Chemii
Nauczanie Geografii
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób nieznających języka angielskiego)
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
Nauczanie Matematyki i Fizyki
Nauczanie Muzyki
Nauczanie Plastyki i Techniki
Neuroekonomia
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna
Prawo gospodarcze
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne z przygotowaniem do prowadzenia przedmiotów zawodowych
Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych
Surdopedagogika i Tyflopedagogika
Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, Zespół Downa, FAS)
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie turystyką w regionie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
– dla prawdziwych humanistów!GWSH jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 142.

Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Atutami uczelni są między innymi świetna, wysoko wykwalifikowana kadra, rozbudowany system stypendialny, możliwość studiowania za darmo w ramach projektów unijnych oraz udział w międzynarodowych programach Erasmus i Grundtvig.

GWSH może też poszczycić się piękną zabytkową siedzibą, w której znajdują się nowocześnie wyposażone sale. Do dyspozycji studentów jest Biuro Karier, służące wsparciem w planowaniu kariery zawodowej, w wyszukiwaniu miejsc praktyk czy stażu, a także w poszukiwaniu pracy.

Oprócz tego szkoła zapewnia wysokiej jakości praktyki zawodowe w kilkudziesięciu różnego rodzaju urzędach, instytucjach, podmiotach gospodarczych na terenie województwa pomorskiego.

Studenci mogą również uczestniczyć w zajęciach licznych kół naukowych, teatru studenckiego, chóru, mogą korzystać z bezpłatnych lektoratów, biblioteki dysponującej przeszło dwudziestoma pięcioma tysiącami woluminów, pracowni komputerowych oraz z basenu.

Strona www uczelni:
www.gwsh.gda.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności