Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finanse i rachunkowośćStudia w języku angielskim
Finance and accounting - International business and financeStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kryminalistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Ochrona osób i mienia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Służby Specjalne i Policyjne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
Filologia
Filologia - Angielski w biznesie
Filologia - Tłumaczenia – język angielski
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Analityk Rynku Finansowego
Finanse i Rachunkowość - Bankowość i Innowacje Finansowe
Finanse i rachunkowość - Doradca finansowy klienta
Finanse i Rachunkowość - Obsługa funduszy inwestycyjnych
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Doradztwo Podatkowe
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Informatyka
Informatyka - Administrator baz danych
Informatyka - Social media
Logistyka
Logistyka - Logistyka i Spedycja
Logistyka - Logistyka Międzynarodowa
Logistyka - Logistyka portów morskich
Logistyka - Spedycja morska i lotnicza
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
Pedagogika - Pedagogika i Psychologia Człowieka
Pedagogika - Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
Pedagogika - Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Prawo w Biznesie
Prawo w Biznesie - Prawo i Finanse
Prawo w Biznesie - Prawo i Zarządzanie
Psychologia w Biznesie
Psychologia w biznesie - Coaching i mentoring
Psychologia w biznesie - Doradztwo zawodowe
Psychologia w biznesie - Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w biznesie - Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia w biznesie - Psychologia zachowań konsumenckich
Psychologia w biznesie - Trener biznesu
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Gastronomia i Dietetyka
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo
Turystyka i rekreacja - Obsługa ruchu lotniczego
Turystyka i rekreacja - Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Turystyka i Rekreacja - Turystyka Międzynarodowa
Turystyka i Rekreacja - Turystyka rehabilitacyjna i prozdrowotna
Turystyka i rekreacja - Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Zarządzanie
Zarządzanie - Biznes międzynarodowy
Zarządzanie - Gospodarowanie Nieruchomościami
Zarządzanie - Marketing i Nowe Media
Zarządzanie - Menedżer BHP
Zarządzanie - Psychologia w Biznesie
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka - Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Informatyka - Inżynieria sieci komputerowych
Informatyka - Inżynieria Testów Oprogramowania
Informatyka - Multimedia i Grafika Komputerowa
Informatyka - Programowanie
Logistyka
Logistyka - Inżynieria produkcji
Logistyka - Projektowanie i Eksploatacja Inteligentnych Systemów Transportowych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Corporate finance managementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Detektywistyka
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Funkcjonariusz służb publicznych
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kryminologia i kryminalistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Menadżer bezpieczeństwa
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i rachunkowość - Biegły rewident
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Doradztwo Podatkowe
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość budżetowa i finanse samorządowe
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Controlling
Logistyka
Logistyka - Logistyka i Inżynieria Transportu
Logistyka - Logistyka i Spedycja Międzynarodowa
Logistyka - Logistyka Przedsiębiorstw
Logistyka - Projektowanie i Eksploatacja Systemów Logistycznych
Logistyka - Systemy Logistyczne
Logistyka - Zarządzanie Procesami Logistycznymi
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja alternatywna i medialna
Pedagogika - Edukacja dorosłych i gerontologia
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika - Szkolna terapia pedagogiczna
Pedagogika - Środowiskowa praca socjalna
Zarządzanie
Zarządzanie - Marketing i Komunikacja Społeczna
Zarządzanie - Menedżer turystyki eventowej i biznesowej
Zarządzanie - Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie - Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

MBAwięcej »
Master of Business Administration
MBA o profilu General
MBA w logistyce

Podwójny dyplomwięcej »
Groupe ESC Troyes, Francja Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Logistics in practice in English Studia w języku angielskim
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Administrator sieci i systemów IT. Cisco Certified Network Engineer z certyfikatem CCNA
Akademia coachingu (program akredytowany przez Izbę Coachingu)
Akademia motywacji wg Metody Biegun Marka Kamińskiego
Akademia trenera
Akademia trenera personalnego z elementami dietetyki i coachingu
Analityk Finansowy
Analiza biznesowa w IT
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem auditora wewnętrznego BHP
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biegły rewident
Brand management. Zarządzanie marką firmy
Coaching i mentoring w rozwoju talentów w biznesie
Coaching w medycynie
Coaching z akredytowanym programem ICF ACSTH
Cyberprzestępczość
Dietetyka
Doradztwo Zawodowe z Elementami Coachingu
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Employer Branding
Executive International Human Resources Management
Executive Marketing Masterclass - Marketing dla specjalistów i wyższej kadry menedżerskiej
Grafika Komputerowa i Multimedia
Informatyka śledcza
Inżynieria wymagań w projektach informatycznych
Język angielski w biznesie
Kosmetologia
Kreatywne metody rozwoju ucznia
Manager eventów
Menedżer w gastronomii
Metodyka nauczania języka angielskiego
Metodyka nauczania języka angielskiego - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie matematyki z elementami informatyki - nauczanie drugiego przedmiotu
Nauczanie prawa w szkole
Nauczanie przedsiębiorczości w praktyce - nauczanie drugiego przedmiotu
Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
Neurodydaktyka- nowoczesne metody nauczania
Nowoczesne zarządzanie magazynami i centrami dystrybucyjnymi
Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
Programista aplikacji internetowych. Senior Web Developer z certyfikatem Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications
Programista aplikacji mobilnych
Projektowanie i druk 3D
Przewóz rzeczy i osób w transporcie drogowym - przygotowanie do certyfikacji CPC
Przygotowanie pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Psychologia biznesu z certyfikatem Franklin University
Psychologia sprzedaży
Rachunkowość i Controlling Finansowy
Resocjalizacja i Socjoterapia
Skandynawistyka - język szwedzki i norweski
Social Media i zintegrowany marketing internetowy
Studia Menedżerskie
Symulator Biznesu – Strategia, Sprzedaż, Marketing, Finanse - studia w formie grywalizacji
Tester Oprogramowania
Tłumaczenia ekonomiczno - prawne w biznesie - język angielski poziom II
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski poziom I
Transport i spedycja
Transport i spedycja dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyki i spedytor
User Experience - projektowanie aplikacji, produktów i usług
Wycena Nieruchomości
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie Projektami AGile. Profesjonalny Scrum Master
Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA
Zarządzanie ryzykiem w biznesie
Zarządzanie w branży modowej
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP

Kursy, szkoleniawięcej »
ABC Menedżera
Access i bazy SQL - poziom zaawansowany
Adobe Illustrator z egzaminem Eduweb
Coaching menedżerski 2017
Coaching rodzicielski
Coaching sprzedawców 2017
Delivering and Evaluating Business Solutions fast with SAP Cloud. Hackathon with Thyssenkrupp.
Język SQL dla analityków
Komputerowa księga handlowa. Symfonia finanse i księgowość - warsztaty
Komunikacja jako strategia efektywności osobistej i biznesowej 2017
Kreatywna i agresywna rachunkowość. Oszustwo? Rzeczywistość?
Kurs języka polskiego na poziomie A1/ Kурс польської мови на рівні А1
Kurs języka polskiego na poziomie A2
Kurs Montessori
LEAN START-UP
Mediacje w szkole jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów
Mentor coaching przygotowujący do akredytacji International Coach Federation
Metodologia Assessment - oczami assesora
Metody pracy z ciałem
Microsoft Access - poziom podstawowy
MS Excel - poziom średniozaawansowany
Obsługa klienta nastawiona na wynik 2017
Obsługa programu symfonia finanse i księgowość od podstaw
Ochrona danych osobowych
Odpowiedzialność prawna Nauczyciela i Dyrektora szkoły/ placówki
Płatnik
Podstawy coachingu
Power BI
Pozytywna dyscyplina w klasie
Prince 2R Foundation
Profesjonalne wizualizacje danych i raportowanie z wykorzystaniem dashboardów i infografik
Rekrutacja i selekcja specjalistów, inżynierów i kadry menedżerskiej
SAP Hana Cloud Platform Development
Symfonia finanse i księgowość - warsztaty
Symfonia handel – warsztaty komputerowe
Symfonia kadry i płace – warsztaty komputerowe
System zarządzania procesami biznesowymi
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 – ADO/ABI / Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Techniki kryminalistyczne, a przestępczość
Train the Trainer - szkolenie z metodologi Points of You w pracy Coacha i Trenera Biznesu
VEDIC ART– malowanie intuicyjne
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego/ dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-10 lat)
Warsztaty fotograficzne - poziom podstawowy
Warsztaty rozwoju osobistego „Odkryj swój Biegun” wg Marka Kamińskiego
Webwriting-wprowadzenie do pisania tekstów internetowych
Współpraca handlowa z klientem
Zarządzanie uprawnieniami SAP
Zmiany w ochronie danych osobowych w 2018 roku

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
International Students Group
Klub Akademickiego Związku Sportowego
Koło Logistykon
Koło Marketingowe "Prestige"
Koło Naukowe "Compasso"
Koło Naukowe "Demostenes"
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit”
Koło Naukowe Pedagogiki Ars Educandi
Koło Naukowe Polsko - Japońskie
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Koło Naukowe Telewizji Internetowej WSB.tv
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Finansów i Zarządzania

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.


Certyfikaty, nagrody, rankingi

Wiarygodna Szkoła

Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku został przyznany prestiżowy certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Tytuł ten przyznaje Akademickie Centrum Informacyjne. Ma on pomóc w wyborze profesjonalnej i działającej w oparciu o silne podstawy prawne uczelni

Rankingi

Wyższa Szkoła Bankowa to Uczelnia doceniana w rankingach niezależnych i opiniotwórczych mediów. Dotychczasowe rankingi dają jej status najlepszej uczelni niepublicznej. Co więcej, tę opinię podzielają również pracodawcy, oceniając ją jako uczelnię niepubliczną najlepiej przygotowującą swoich absolwentów do odniesienia sukcesu na rynku pracy.

2006

  • Uczelnia nr 1 w województwie pomorskim - rankingi uczelni niepublicznych "Polityka" (Ekonomia - Zarządzanie), "Home & Market"

2005

  • Uczelnia nr 1 wśród pracodawców - rankingi uczelni niepaństwowych "Newsweek", "Home&Market" - Sondaż Absolwent

Biuro karier

Cel:

  • aktywnie poszukuje ofert pracy dla studentów i absolwentów WSB,
  • pomaga w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami,
  • prowadzi bazę danych ofert pracy stałej i czasowej,
  • organizuje cykliczne warsztaty z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przeprowadza testy predyspozycji zawodowych interpretowane przez psychologa,
  • zaprasza firmy i instytucje, których działalność odpowiada profilowi kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, do prezentowania swoich ofert pracy,
  • udostępnia informatory i poradniki ułatwiające znalezienie pracy, informatory o praktykach, stażach i pracodawcach.

Pośrednictwo pracy

Biuro Karier WSB ma uprawnienia do prowadzenia pośrednictwa pracy na mocy certyfikatu nr 110/1a wydanego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wyższa Szkoła Bankowa podpisała również umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego, którą realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Zapewnia on pomoc merytoryczną i konsultacje dotyczące poradnictwa i informacji zawodowej. Dzięki tej współpracy studenci i absolwenci WSB otrzymują pomoc w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.

Biuro Karier należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, organizacji zrzeszającej Biura Karier przy wyższych uczelniach w Polsce i współpracuje z Biurami Karier wszystkich WSB.

Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk/

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie