Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia medyczna
Dziedzina nauk farmaceutycznych
Dziedzina nauk o zdrowiu
Medycyna
Stomatologia

dr hab.więcej »
Biologia medyczna
Dziedzina nauk farmaceutycznych
Medycyna
Stomatologia

Studia podyplomowewięcej »
Menedżer opieki geriatrycznej
Prawo Medyczne i Bioetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Alkohologia sądowa
Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Aparaty stałe i zdejmowane
Badania genetyczne w sprawach ustalania ojcostwa
Chirurgia endokrynologiczna
Chirurgia endoskopowa dziecięca
Chirurgia noworodka
Chirurgia onkologiczna i onkologia dziecięca
Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii
Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna
Chirurgia twarzowo - czaszkowa
Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna
Choroby nowotworowe skóry
Choroby pasożytnicze i tropikalne
Choroby przenoszone drogą płciową
Diabetologia wieku rozwojowego
Diagnostyka i leczenie bólu
Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych
Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii
Diagnostyka i terapia płodu
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w hipertensjologii
Diagnostyka laboratoryjna we współczesnej toksykologii sądowej
Diagnostyka mikrobiologiczna. Zakażenia szpitalne i zawodowe
Diagnostyka obrazowa
Dializoterapia
Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia jamy ustnej u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych
Ekg u dzieci
Endokrynologi wieku rozwojowego
Endoskopia
Endourologia
Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgizne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo
Hepatologia
Identyfikacja i indywidualizacja śladów biologicznych
Kompleksowa diagnostyka chorób piersi, mammografia, zagadnienia wykrywania raka piersi
Laparoskopia w urologii
Laseroterapia
Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi i podniebienia. Zabiegi dystrakcyjne kości twarzoczaszki
Leczenie protetyczne bezzębia
Mikologia kliniczna
Mikrochirurgia
Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm
Neurourologia
Nowotwory płuc
Onkologia
Onkologia urologiczna
Onkologia w otolaryngologii
Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy i laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie
Orzecznictwo sądowo - lekarskie w sprawach karnych i cywilnych
Osoczowe skazy krwotoczne
Patofizjologia narządu wzroku
Patomechanizm i diagnostyka wybranych zakażeń
Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii
Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno - leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego
Podstawy diagnostyki toksykologicznej
Podstawy fizjologii i patologii noworodka
Podstawy genetyki sądowej
Podstawy pośmiertnej diagnostyki sądowo - lekarskiej
Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych, zastawkowych wad serca
Postępy w diagnostyce obrazowej w pediatrii
Postępy w nefrologii dziecięcej
Postępy w rozpoznawaniu, profilaktyce i leczeniu chorób infekcyjnych u dzieci
Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy
Postrzały i wybuchy
Promocja zdrowia jamy ustnej
Rehabilitacja dzieci ryzyka
Rola laboratorium mikrobiologicznego w zakażeniach szpitalnych
Terapia cukrzycy przy pomocy OPI
Transfuzjologia
Transplantologia kliniczna
Traumatologia zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży
Ultrasonografia
Urologia dziecięca
Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii
Wprowadzenie do medycyny ratunkowej
Wprowadzenie do specjalizacji w anestezjologii i intensywnej terapii
Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach wewnętrznych
Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach zakaźnych
Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii
Wprowadzenie do specjalizacji w nefrologii
Wprowadzenie do specjalizacji w pediatrii
Wprowadzenie do specjalizacji w zakresie angiologii
Zaburzenia krzepnięcia krwi
Zakażenia HIV - AIDS
Zapalenie błony naczyniowej
Zarys ortodoncji
Zasady resuscytacji noworodka
Zdrowie publiczne
Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chata Żaka
Chór Kameralny Uniwersytetu Medycznego
Dolnośląskie Forum Analityków
Forum Medicum
IFMSA-Poland Oddział Wrocław
Klub żeglarski WODNIAK
Młoda Farmacja
PTSS
Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów
Studenckie Towarzystwo Naukowe

Akademikiwięcej »
Dom studencki Bliźniak
Dom studencki Jubilatka

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej
Wydział Lekarski
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni: www.umed.wroc.pl

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 

boks_v5_ok.gif

Studia we Wrocławiu

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka we Wrocławiu
IH_Wroclaw_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności