Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Bydgoszcz, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analityka chemiczna i spożywcza
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i elektronika
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka stosowana
Inspekcja weterynaryjna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Przetwórstwo tworzyw sztucznychStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskimStudia dualne
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Teleinformatyka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i fitoterapia
Zoofizjoterapia
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Studia doktorskiewięcej »
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki chemiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Matematyki i Fizyki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.utp.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w kujawsko-pomorskim

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności