Penza, Rosja

Пензенский государственный технологический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

440039, Пензенская область, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11
Тел. (841) 249-54-41

I stopnia licencjackie
Studia
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Профессиональное обучениеStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Профессиональное обучениеStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.pgta.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności