Moskwa, Rosja

Национальный исследовательский университет МЭИ

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Прикладная механикаStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim
Ядерная энергетика и теплофизикаStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Радиоэлектронные системы и комплексыStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
Прикладная механикаStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim
Ядерная энергетика и теплофизикаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Ekonomia Studia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техника Studia w języku rosyjskim
Математика и механика Studia w języku rosyjskim
Машиностроение Studia w języku rosyjskim
Технологии материалов Studia w języku rosyjskim
Техносферная безопасность Studia w języku rosyjskim
Физика и астрономия Studia w języku rosyjskim
Физико-технические науки и технологии Studia w języku rosyjskim
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Studia w języku rosyjskim
Химические науки Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Электроника, радиотехника и системы связи Studia w języku rosyjskim
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
mpei.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności