Tyumen, Rosja

Тюменский индустриальный университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
ГеологияStudia w języku rosyjskim
Гостиничное делоStudia w języku rosyjskim
Землеустройство и кадастрыStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Системный анализ и управлениеStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Технология транспортных процессовStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Прикладная геодезияStudia w języku rosyjskim
Прикладная геологияStudia w języku rosyjskim
Строительство уникальных зданий и сооруженийStudia w języku rosyjskim
Технология геологической разведкиStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Землеустройство и кадастрыStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Studia w języku rosyjskim
Техника и технологии наземного транспорта Studia w języku rosyjskim
Техника и технологии строительства Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.tyuiu.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności