Prezentacja uczelni
Katowice, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English PhilologyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kryminologia i kryminalistyka
Filologia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia angielska - Języki angielski w biznesie
Filologia - Filologia angielska - Translatoryka stosowana
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Film i kultura nowych mediów
Zarządzanie
Zarządzanie - Psychologia w Biznesie
Zarządzanie - Rachunkowość i controlling
Zarządzanie - Reklama i public relations
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Energetyka
Energetyka - Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
Energetyka - Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Logistyka w przemyśle i handlu
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie jakością

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Detektywistyka i kryminalistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Taktyka i techniki interwencji
Zarządzanie
Zarządzanie - Coaching i mentoring w organizacji
Zarządzanie - Kadry i płace
Zarządzanie - Zarządzanie finansami
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Bezpieczeństwo chemiczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Bezpieczeństwo pożarowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie w logistyce

Studia podyplomowewięcej »
Automotive Quality Menager
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności
Kadry i płace
Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Marketing i reklama w praktyce
Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Metrologia w przemyśle
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie energią
Zarządzanie w logistyce

Kursy, szkoleniawięcej »
Aspekty formalno-prawne prowadzenia własnej firmy
Autoprezentacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
Badania profilaktyczne pracowników
Czas pracy kierowców
Czas pracy w praktyce z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
Dokumentacja kadrowa
Etyka w biznesie
Jak Cię widzą, tak Ci płacą
Jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne?
Jak zwiększyć efektywność osobistą, czyli zarządzanie czasem
Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy
Kurs Pedagogiczny dla Nauczania Dorosłych
Legalna firma bez rejestracji? Tak, to możliwe!
Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych
Metody skutecznej rekrutacji pracowników
Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu
Model biznesowy - zasady tworzenia
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę – wersja skrócona
Nie szukaj miejsca pracy – stwórz je sobie sam. Czynniki motywujące samozatrudnienie
Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP
Nowelizacja przepisów prawa pracy
Nowoczesny marketing w praktyce – jak wykreować i wypromować pomysł na biznes
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
Podejmij wyzwanie- jak rozpoznać i wyeliminować bariery w prowadzeniu firmy
Przedsiębiorczość osobista - czyli jak skutecznie osiągać cele!
Rozmowa kwalifikacyjna - jak odnieść sukces podczas rozmowy?
Stres - jak sobie z nim radzić?
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
Szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
Trening umiejętności społecznych i menedżerskich
Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna- dylemat pracodawcy
Urlopy pracownicze – zasady udzielania
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
Wynagrodzenie za pracę w praktyce - zasady obliczania
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Zakaz konkurencji w zatrudnieniu
Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych - aspekty praktyczne
Zmiany w treści umowy o pracę

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Amerykański
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WSZOP
Koło Naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob
Koło Naukowe Safety-Tech
Koło Naukowe Świat Mediów
Koło Psychologiczne Studentów WSZOP
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wydział Nauk Technicznych

O uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mieści się w centralnym, akademickim punkcie miasta. Ponad 15 lat działania Uczelni umocniło jej pozycję na rynku polskich niepublicznych szkół wyższych - WSZOP posiada długoletnią tradycję w kształtowaniu innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia.

Lata praktyki pozwoliły na stworzenie oferty, w której zarówno osoby mające zdolności techniczne jak i humanistyczne znajdą dla siebie odpowiedni kierunek studiów. Przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów kształcimy na dwóch wydziałach: Nauk Technicznych i Humanistyczno-Społecznym. Do wyboru przyszłych studentów pozostaje sześć kierunków i ponad dwadzieścia specjalności.

WSZOP stawia na jakość studiów. Ogromny nacisk kładziemy na praktyczne programy studiów, które umożliwiają studentom zdobycie najważniejszych umiejętności podpartych wiedzą, przekazywaną przez specjalistów. Co roku WSZOP opuszczają absolwenci, którzy dzięki wiedzy zdobytej na studiach osiągają wysokie stanowiska m.in. w służbach mundurowych, działach bhp, międzynarodowych korporacjach i instytucjach kulturalnych.

Studenci przez cały okres kształcenia mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Umożliwiamy to poprzez liczne aktywności - od udziału w Kołach Naukowych, członkostwie w Samorządzie Studenckim po przynależność do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

W ramach międzynarodowego programu ERASMUS+, studenci mają możliwość odbycia nauki w ramach wymiany w jednej z uczelni partnerskich w Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Turcji, Estonii i na Litwie. Program ERASMUS+ pomaga w doskonaleniu języka i poznaniu ciekawych ludzi. Stanowi również szansę na odbycie staży zagranicznych, umożliwiających dalszy rozwój kariery zawodowej, nie tylko na terenie Polski.

Studiuj praktycznie i nowocześnie!

Studiuj_praktycznie_i_nowocze__nie_500.jpg

Rekrutacja na studia
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz tutaj.

Biuro Rekrutacji

Katowice, ul. Bankowa 8,

pokój nr 19

poniedziałek - sobota od 8:00 do 16:00

@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tel. 32 355 97 71,

Tel. 32 355 97 73,

Tel. 32 355 97 81

gg: 34770824

www.facebook.com/wszopMapa

« powrót - Uczelnie